Kemi valmis aartomaa 2000
Majakkalaiva Kemi Suomen merimuseon laiturissa valmiina yleisön nähtäväksi. Kuva: Johanna Aartomaa, Museovirasto.

Majakkalaiva Kemin mittava restaurointihanke valmistuu – avautuu yleisölle Kotkassa

,

Suomen merimuseon kokoelmaan kuuluva majakkalaiva Kemi on kolmivuotisen restaurointihankkeen aikana kunnostettu kauttaaltaan. Suomen viimeinen käytössä ollut majakkalaiva on saanut lisää elinvuosia ja voidaan jälleen avata juhannuksen 2022 jälkeen myös yleisölle.

Majakkalaiva Kemi oli käytössä vuosina 1901–1974. Vuodesta 1960 lähtien se oli Suomen ainoa toiminnassa oleva majakkalaiva. Alus poistettiin käytöstä uuden pohjamajakan tieltä vuonna 1974 ja samalla jäi historiaan majakka-alusten aika maassamme.

M/A Kemin kulttuurihistoriallinen arvo ymmärrettiin suureksi, sillä siihen työhistorian aikana tehdyt tekniset uudistukset ja korjaukset eivät olleet mainittavasti rikkoneet aluksen alkuperäisasua. Niinpä kelluvista majakoistamme viimeinen päätettiin säilyttää museoaluksena. Varsinainen museokunnostus alukselle tehtiin kuitenkin vasta vuosina 1986–1988. Sen jälkeen alus oli avoinna yleisölle Hylkysaaressa vuodet 1989–2003. Museoaikaisia telakointeja alukselle on tehty kaksi: vuosina 1995 ja 2004–2007.

Restaurointihankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Museovirastossa Kulttuuriympäristöpalvelujen restaurointiyksikkö yhdessä Suomen merimuseon kanssa.

Restauroinnin suunnittelun pohjaksi tehtiin useita tutkimuksia ja selvityksiä. Kemin käytön aikaiset muutokset sekä korjaukset selvitettiin laajalla laivahistoriaselvityksellä, jossa tutkittiin laivan rakentamista ja käyttöä sekä sen restaurointi- ja muutosvaiheet. Kattava tutkimukseen ja arkistolähteisiin perustuva tieto niin aluksen historiallisista kerrostumista kuin vanhan aluksen materiaaleista ja niiden korjausmenetelmistä on tärkeä osa selvitystyötä. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin Suomessa tehty laivoista.

Majakkalaiva Kemi – Historiaselvitys -verkkojulkaisun on tehnyt Arkkitehtitoimisto Livady, ja se on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla pdf-muodossa.

Aluksen rungosta tehtiin perusteellinen vauriokartoitus vuonna 2018 ja sitä täydennettiin myöhemmin telakalla vuonna 2020. Kartoituksessa havaittiin, että rungossa on runsaasti korroosion vaurioittamia ja heikentämiä rakenteita. Lisäksi Kemin kannella oli ollut vuosien varrella useita vesivuotoja. Näitä oli osittain korjattu, mutta edelleen useissa pinnoissa näkyi vaurioita.

Kemin runkoa korjattiin Suomenlinnan telakalla talvella 2020–2021. Samalla kunnostettiin ja maalattiin aluksen kansirakenteita ja korjattiin muun muassa majakan rungon ja aluksen konehuoneessa sijaitsevan höyrykattilan tukirakenteita. Aluksen masto ja siihen liittyvä takilointi vaijereineen uusittiin, ja sääkannen reunalla kiertävä betonikouru kunnostettiin kevyesti.

Kemin runko ennen ja jälkeen resaturoinnin.
Kemin runko ennen ja jälkeen restauroinnin. Kuvat: Päivi Eronen, Museovirasto

Kesällä 2021 laiva palasi Kotkaan Suomen merimuseoon laituriin sisätilojen kunnostusta varten. Restauroinnin suunnittelua ohjasivat tuleva näyttelykierros ja siihen kuuluvat tilat. Lähtökohdaksi valittiin aluksen käytönaikainen vaihe eli 1950-luku. Käytönaikainen tekniikka säilytettiin, mutta 80-luvulla rakennettu tekniikka purettiin. Uusi tekniikka pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman huomaamattomasti, viemällä sitä aiemmin toteutetuilla reiteillä sekä naamioimalla se alukselle tyypillisiin putkiin. Näyttelytiloissa uudet sähkökalusteet ovat käytönaikaisen kaltaisia, mutta alempiin tiloihin valittiin nykykalusteet.

Aluksen olosuhteiden hallintaa parannettiin tuomalla pilssiin kuivurit, jotka kuivattavat tiloja kosteuden noustessa asetettujen raja-arvojen yli. Sisätilojen lämpötila pidetään +2 °C ulkolämpötilaa korkeammalla, jolloin vähenee rakenteisiin syntyvä kondenssikosteus. Lämpötilaa hallitaan aluksella olevilla pattereilla.

Pääkannella oleva Päällystömessin interiöörit toteutettiin 1900-luvun alun asuun tilasta löytyneiden fragmenttien sekä arkistomateriaalien mukaan. Pääkannen perässä oli käytön aikaan miehistön wc ja pesutilat. Museoaikaisissa muutoksissa nämä rakenteet purettiin, jotta saatiin toteutettua isompi kulkuväylä sääkannelta pääkannelle. Nyt kanteen on maalattu pohjapiirros noista tiloista.

Aluksesta esitellään sää- ja pääkansi eli näyttelykierros kulkee näillä kansilla. Alemmat kannet eli hyttikansi ja pilssi kunnostettiin rakenteellisesti, mutta ne eivät kuulu näyttelyalueeseen. Pääosin näyttelykierroksen tilojen maalipintojen rosoisuus ja patina haluttiin säilyttää ja pinnat puhdistettiin vain kevyesti.

Pesutilat purettiin, mutta niiden paikat on maalattu lattiaan. Kuva: Päivi Eronen, Museovirasto.

Suomen merimuseon aluksiin kuuluva majakkalaiva avataan kesäkuun lopussa yleisölle Kotkassa, Merikeskus Vellamon laiturissa. Suomen merimuseo on osa Suomen kansallismuseon museoperhettä.

Majakkalaiva Kemi on avoinna vain kesäaikaan. Talvikausiksi museoaluksen herkät rakenteet peitetään kevytrakenteisella sääsuojalla. Sääsuoja asennetaan aluksen päälle loppuvuodesta, ja keväällä se puretaan hyvissä ajoin ennen aluksen avaamista, jotta ennätetään tehdä aluksen keväthuollot.

Museoesineenä laiva on voimakas ja kokonaisvaltainen elämys, joka kertoo ainutlaatuisella tavalla historiasta ja merenkulun ilmiöistä. Laivan kaltainen kelluva museoesine eri materiaaleineen on altis jatkuvasti muuttuville olosuhteille, ja säilyttämisen haastetta pyritään hoitamaan pitkäjänteisellä työllä. Tavoitteena on, että kansalliskokoelmaan kuuluvat kelluvat museoalukset telakoidaan noin kymmenen vuoden välein ja muuta ylläpitoa tehdään säännöllisesti korjausvelkaa kasvattamatta.

Museoesineenä laiva on voimakas ja kokonaisvaltainen elämys, joka kertoo ainutlaatuisella tavalla historiasta ja merenkulun ilmiöistä. Laivan kaltainen kelluva museoesine eri materiaaleineen on altis jatkuvasti muuttuville olosuhteille, ja säilyttämisen haastetta pyritään hoitamaan pitkäjänteisellä työllä. Tavoitteena on, että Museoviraston kelluvat museoalukset telakoidaan noin kymmenen vuoden välein ja muuta ylläpitoa tehdään säännöllisesti korjausvelkaa kasvattamatta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain Museovirastolle rahoitusta Suomen merimuseon museoalusten sekä Seurasaaren ulkomuseon rakennusten restaurointiin ja kunnossapitoon. Perusrahoituksella ei kuitenkaan voitu kattaa M/A Kemin vaativaa ja laajaa restaurointihanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi varat Kemin restaurointiin lisätalousarviossa 2019. Tällä hankerahoituksella ei saatu restaurointia täysin valmiiksi, vaan hankkeen viimeiset vaiheet valmistuvat vuonna 2023. Aluksen keittiön restaurointi 50-luvun asuun toteutetaan Museoviraston vuotuisilla määrärahoilla vuonna 2023.

Lisätiedot

erikoisasiantuntija Päivi Eronen, Museovirasto
paivi.eronen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6169

intendentti Timo Kunttu, Suomen kansallismuseo
timo.kunttu@kansallismuseo.fi , p. 0295 33 6488

Majakkalaiva Kemin historiaselvitys (pdf)

Mediakuvia