Sami duodji vaaka rajattu
Poronnahkaiset karvakengät ovat saamelaiskäsityön taidonnäyte. Kuva: Sámi Duodji ry

Museovirasto jakoi 160 000 euroa maailmanperintökohteiden kehittämiseen sekä muun muassa saamelais- ja romanikulttuurien hankkeisiin

, ,

Museovirasto on jakanut 78 713 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 83 700 euroa.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisia avustuksia saavia hankkeita oli seitsemän, ja ne koskivat aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämistä. Keskimääräinen avustussumma oli 11 244 euroa.

Avustushakemuksia saapui 43. Haettujen avustusten yhteissumma oli 544 846 euroa.

”Tänä vuonna saimme hyviä hakemuksia saamelaisten elävien perinteiden, sámi duodjin eli käsityöperinteen sekä joikuperinteen tukemiseen. Lisäksi romanien hevostaitoja lähdetään nyt kartoittamaan laajemmin. On tärkeää tehdä näkyväksi myös alkuperäiskansoihin ja muihin vähemmistöihin liittyviä perinteitä”, korostaa Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 83 700 euroa. Avustusta sai neljä hakemusta. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen sekä lisäävät tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä.

Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhdeksän. Haettujen avustusten yhteissumma oli 184 675 euroa

”Verlan tehtaiden osalta tuemme hanketta, jossa tuodaan esiin tehtaan perustamiseen osallistuneita ihmisiä. Paikan päällä olleet ihmiset tunnetaan parhaiten, mutta useat muut henkilöt ja heidän roolinsa tehtaiden perustamisessa ovat vähemmän tunnettuja”, erikoisasiantuntija Stefan Wessman Museovirastosta sanoo.

Seuraava hakukierros molempiin avustuksiin on syksyllä 2022.

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin