Limisaumaveneitä Naantalissa. Kuvaaja: Markku Jussila.
Limisaumaveneitä purjehduskilpailussa Naantalissa 2018. Kuva: Markku Jussila.

Museoviraston avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

,

Nyt myönnetyissä avustuksissa korostuvat uudenlaiset toimintamallit aineettoman kulttuuriperinnön ylläpitämisessä. Tukea saivat mm. saunarinki ja limisaumaisen puuveneen mallintaminen.

Museovirasto on jakanut 104 850 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Avustusta sai kahdeksan hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 13 106 euroa.

Rahoitusta myönnettiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistäviin hankkeisiin, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämiseen. Avustushakemuksia saapui 50. Haettujen avustusten yhteissumma oli 647 198 euroa.

– Tänä vuonna olemme voineet tukea esimerkiksi saunarinkitoimintaa sekä limisaumaveneperinteen suojelua, jotka molemmat liittyvät Suomen Unescolle tekemiin hakemuksiin. Muissa myönnetyissä avustuksissa korostuvat erityisesti uudet toimintamallit pandemian tuomia muutoksia unohtamatta, toteaa erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.

Saunaperinne valittiin joulukuussa 2020 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ensimmäisenä suomalaisena kohteena. Limisaumaveneperinne on pohjoismaiden ensimmäinen yhteinen ehdokas luetteloon.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

  • Kansanmusiikki-instituutti ry:lle 9 000 euroa Perinnesillat-hankkeeseen aineettoman kulttuuriperinnön akkreditoituneiden järjestöjen työn kehittämiseen.
  • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:lle 17 550 euroa Yhdessä asiantuntijaksi -hankkeeseen.
  • Puuveneveistäjät ry:lle 15 000 euroa Perinteisen limisaumaisen puuveneen mallintaminen ja muokkaaminen tulevaisuuden veneilijän käyttöön -hankkeeseen.
  • Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry:lle 13 800 euroa Kansallispukujen Tietokirstu -hankkeen sisällöntuotantoon.
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:lle 15 000 euroa Suomalainen juhlakalenteri ennen ja nyt -työpajoihin suomen kielen oppijoille, maahanmuuttajille ja Suomi-kouluille.
  • Suomen Kotiseutuliitto ry:lle 10 000 euroa Yhteisöt elävät! -jatkohankkeeseen.
  • Suomen Nuorisosirkusliitto ry:lle 6 500 euroa Sirkus elävänä perintönä digiajassa -hankkeeseen.
  • Suomen Saunaseura ry:lle 18 000 euroa Saunarinki-verkoston toiminnan laajentamiseen ja vahvistamiseen Unescon asettamiin tavoitteisiin vastaamiseksi.


Lisätietoja aineettoman kulttuuriperinnön avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja tahoilta.

Lisää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta Suomessa

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin