Climate Heritage 1024X521
The Climate Heritage Network on maailmanlaajuinen organisaatioiden yhteistyöverkosto, joka edistää kulttuuri- ja taidetoimijoiden voimavarojen hyödyntämistä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja vapaaehtoisesti muodostuvin yhteistyömuodoin tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Museovirasto ensimmäisenä suomalaisena toimijana kansainväliseen Climate Heritage -verkostoon

,

Vuonna 2018 perustettu Climate Heritage -verkosto nostaa esiin kulttuuriperinnön potentiaalia ekologisen kestävyyden edistämisen vaikuttajana ja edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön ilmastotoimia. Verkoston 225 jäsenorganisaatiota ovat kulttuuriperinnön keskusvirastoja, tutkimuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä ja kulttuurialan toimijoita kaikkialta maailmasta. Museovirasto on Suomesta ensimmäinen verkostoon liittyvä toimija.

Climate Heritage -verkoston kautta Museovirasto on mukana globaalissa työssä, jonka avulla luodaan ja levitetään kulttuuriperintöön perustuvia innovatiivisia ilmastotoimia ja käytäntöjä sekä edistetään ymmärrystä luonnon ja kulttuurin yhteen kietoutumisesta.

”Verkostotyön myötä voimme auttaa muitakin kulttuuriperintötoimijoita tunnistamaan roolinsa ilmastotoimijoina. Verkostossa etsitään myös ratkaisuja niihin jännitteisiin, joita kulttuuriperinnön suojelun ja ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumispyrkimysten välillä on. Meille on tärkeää oppia toisilta verkoston jäseniltä ja eri maiden käytännöistä mm. vaikutusten arvioinnissa ja mittareiden kehittämisessä”, arvioi Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo.

Climate Heritage -verkosto luo aktiivisesti yhteyksiä ilmastopäätöksentekijöiden ja kulttuurin kentän välille. Kulttuuriperintötuntemuksella ja -toiminnalla voi vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Asiantuntemuksella ja kulttuuriperintöalan työllä on roolinsa esimerkiksi kiertotaloudessa, kulutuksen hillitsemisessä sekä uudelleenkäytön kulttuurin puolestapuhujana. Perinteisten taitojen merkitys kestävälle elämäntavalle on sekin esimerkki kulttuuriperinnön mahdollisuuksista. Toisaalta, ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ja nopeimmin kasvavista uhista myös kulttuuriperinnön säilymiselle, ylläpitämiselle ja myönteiselle uudistumiselle.

Onnistuvassa siirtymisessä vähähiiliseen tulevaisuuteen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä muutoksen jo edellyttämään sopeutumiseen tarvitaan laajamittaista yhteistyötä ja samansuuntaista toimintaa yksilöiden, organisaatioiden, hallitusten ja yhteisöjen kesken. Climate Heritage Networkin yli 200 jäsentä ovat ministeriöitä, kulttuuriperintöalan keskusvirastoja, alkuperäiskansojen järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, yliopistoja sekä myös yksityisiä yrityksiä kulttuuriperintöalaan liittyviltä sektoreilta kuten muotoilun ja arkkitehtuurin aloilta. Verkosto perustettiin vuonna 2018 San Franciscossa Global Climate Action Summit -ilmastohuippukokouksen yhteydessä. Verkoston toimintaa koordinoi kansainvälinen ohjausryhmä ja sihteeristö.

Lisätietoja:

Museovirasto, kehittämisjohtaja Ulla Salmela, puh. 0295 336 251, ulla.salmela@museovirasto.fi

Museovirasto, pääjohtaja Tiina Merisalo, puh. 0295 336 002, tiina.merisalo@museovirasto.fi

Climate Heritage Network verkkosivut (englanniksi)

Climate Heritage -verkoston jäsenet (englanniksi)

#climateheritage