Laiva Saimaan kanavassa.. Kuvaaja: Aarne Pietinen. Objektinumero: Hk19731119
Saimaan laivatyö oli yksi avustusta saaneista hankkeista vuonna 2021. Kuva: Aarne Pietinen, Historian kuvakokoelma, Museovirasto

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin jaettu

, ,

Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustuksia myönnettiin yhteensä 79 150 euroa, kymmenelle eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle. Museoviraston avustus on monelle hankkeelle välttämätön.

Vuosittaista avustusta jaettiin nyt yhdettätoista kertaa. Avustushakemuksia tuli yhteensä 40, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 357 784 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 7915 euroa. Museovirasto myönsi avustuksia erityisesti hankkeille, joissa tavoiteltiin erilaisten yhteisöjen osallistumista hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen tulosten monipuolista tiedottamista sekä rakennettiin uudenlaisia yhteistyön muotoja.

”Vuoden 2021 avustuksissa painottui moninainen ja moniulotteinen kulttuuriperintötyö, joka voimaannuttaa yhteisöjä. Ilman Museoviraston tukea moni hankkeista jäisi toteuttamatta”, kertoo erikoisasiantuntija Eija Liukkonen Museovirastosta.

Kulttuuriperintötyön avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, p. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä ja kansalaisjärjestöitä.

Avustukset kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hankkeille

Ad Astra i Helsingfors rf 23 500 euroa Digisagor på fem språk och festkalender -projektiin.

Pohjoismaiden Rautatieseura, Suomen osasto r.y. 4 800 euroa Asemapuistojen tutkiminen, dokumentointi ja kunnostuksen suunnittelu -hankkeeseen.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 5 000 euroa Uskontojen, kulttuurien ja kulttuuriperinteiden opas -hankkeeseen.

Paimion Sähkömuseosäätiö sr 4 800 euroa Leikkispitte – paimiolaisen leikkiperinteen dokumentointi ja elävöittäminen -hankkeeseen.

Krigshistoriska Föreningen i Västnyland rf 6 000 euroa Förmedling av information; Hangöfronten 1941, 80 år sedan striderna -projektiin.

Pro Karhusaari ry 6 000 euroa Aineettoman kulttuuriperinnön dokumentointi ja välittäminen -hankkeeseen.

Karjalan Liitto 12 250 euroa Karjalaan liittyvän digiaineiston kartoitus – esiselvitys karjalaisen verkkoarkisto- ja digimuseo -hankkeeseen.

Kolarin Vasittu Luuta ry 2 300 euroa Kolarin Sieppijärven kylän Ylisenvaaran maisema- ja kulttuuripolun perustamiseen.

Pro Manillasäätiö 6 500 euroa Pro Manillasäätiö Manillan tehdasmiljöön historiaa ja nykypäivää käsittelevän kirjan ja tutkimusaineiston julkaiseminen -hankkeeseen.

Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys ry 8 000 euroa Saimaan laivatyö -hankkeeseen.