Kslsmirhrt Koolla Risto Rasanen
Kalamiehiä koolla vuonna 1912 Pitkäluodon kalasaunalla. Käynnissä pitkäsiima- ja verkkopyynnin valmistelu. Pro Höytiäinen ry sai avustusta Höytiäisen kulttuuriperintökohteiden digitoimiseen ja järvenlaskun 160-vuotisjuhlanäyttelyynvuonna 2019. Kuva: Risto Räsänen, Suomen Kalastusmuseoyhdistys

Museovirasto jakoi valtionavustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustuksia myönnettiin yhteensä 85 400 euroa, 13 eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle. Avustusta saivat esimerkiksi julkaisujen toteutus sekä erilaiset kokoelma- ja arkistohankkeet.

Vuosittaista avustusta jaettiin nyt kymmenettä kertaa. Avustushakemuksia tuli yhteensä 70, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 540 243 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 6 570 euroa. Museovirasto myönsi avustuksia erityisesti hankkeille, joissa tavoiteltiin erilaisten yhteisöjen osallistumista hankkeen toteuttamiseen, tavoiteltiin hankkeen tulosten monipuolista tiedottamista sekä rakennettiin uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Kulttuuriperintötyön avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, p. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä ja kansalaisjärjestöitä.

Lisätietoja avustuksesta

Suomen Valimomuseosäätiö sr:lle 4 400 euroa Högforsin tehtaan 200-vuotisesta historiasta ja ruukkiyhteisön kehityksestä kertovaan julkaisuun.

Nunnanlahden Martat ry:lle 2 000 euroa Nunnanlahden Martat 1920-luvulta lähtien tähän päivään -julkaisun taitto ja painatuskuluihin.

Johtti sapmelaccat rs:lle 10 600 euroa Saamelaiskulttuurista kertovan kuvakokoelman digitointiin ja kuvatietojen täydentämiseen.

Hämeen linnan keskiaikayhdistys ry:lle 5 000 euroa Kartuttaa ja tallentaa tietoutta muinaishämäläisestä pukeutumisesta, tuoda ajan pukeutumista puvustona hämäläisten tietouteen -hankkeeseen.

Porin Lastentarhamuseon ystävät – LasTMu ry:lle 6 500 euroa Ajanlahjat-jatkohankkeen toteuttamiseen.

Sagalundgillet rf 3 000 euro för Dokumentationsprojekt i Björkboda och Dalsbruk bruksmiljöer till lönekostnader.

Suomen Kansallisteatterin Oy:lle 26 000 euroa Kansallisteatterin historiallisten fondien dokumentointiin.

Nunnanlahden kyläyhdistys ry:lle 2 000 euroa Nunnanlahden kyläkirjan julkaisuun.

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry:lle 10 000 euroa Ääniaallot -studiolaitenäyttelyn kokoelman digitointiin, kuvaamiseen ja luetteloimiseen.

Urheilusukeltajat ry:lle 3 700 euroa Siipiratashyöryhinaaja Dianan hylyn poijutuksen tekemiseen.

Kansantalojen Liitto ry:lle 3 700 euroa Kansantalojen liitto ry:n jäsenjärjestöjen taloissa olevien arkistojen kartoitukseen ja niiden siirtämiseen Kansan Arkistoon.

Suomen Majakkaseuralle 5 000 euroa Merellisen Porkkalan majakka- ja luotsaustoiminnan historia -hankkeeseen.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:lle 3 500 euroa Aineetonta kulttuuriperintöä jakamassa: Kompassi-työkalu kouluille ja Juhlakalenteri-verkkopalvelun pedagoginen päivittäminen -hankkeen Kompassi-työkalun paino- ja taittokustannuksiin.