Pinkopahvitus Timo Hiironen Rusko Seura Web
Rusko-seura järjesti Rindellin mäkituvalla Perinnekorjauskoulun vuonna 2019. Hankkeessa järjestettiin työnäytöksenä muun muassa pinkopahvitusta. Perinnekorjauskoulu jatkuu myös vuonna 2020. Kuva: Timo Hiironen, Rusko-seuran arkisto.

Museovirasto jakoi avustukset paikallismuseoiden hankkeille

,

Museovirasto on jakanut paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2020. Avustusta myönnettiin 95 paikallismuseolle yhteensä 580 000 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 6 105 euroa.

Tänä vuonna avustuksen hakijoita oli 150 ja haettu summa oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Avustuksia sai 95 kohdetta, joiden yhteissumma oli 580 000 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 9 000 euroa ja pienin 800 euroa.

Tyypillisiä avustettavia hankkeita vuonna 2020 ovat museorakennusten kattojen korjaukset sekä kokoelmien hoitoon ja luettelointiin liittyvät työt. Paikallismuseoiden hallinnassa ja ylläpidettävänä on kokoelmia ja museorakennuksia, jotka ovat alueellisesti ja osin jopa valtakunnallisesti merkittäviä.

“Kyse on merkittävästä kansalaisaktiivisuuden ja -vaikuttamisen osoituksesta sekä panoksesta yhteisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön säilymisen eteen”, kuvaa erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.

Paikallismuseot muodostavat koko maan kattavan, matalan kynnyksen kulttuurin lähipalveluverkoston, jonka tapahtumiin, näyttelyihin ja muuhun toimintaan osallistuu jopa miljoona kävijää vuosittain.

“Museopalveluiden lisäksi paikallismuseot tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden osallistua kulttuuriperinnön vaalimiseen myös itse. Vapaaehtoistyötä paikallismuseoissa tekee vuosittain noin 10 000 ihmistä”, kertoo Koski.

Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Tuen jakamisen tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Paikallismuseoiden hankeavustus on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Tuki voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Alueelliset vastuumuseot ohjaavat ja valvovat avustusten käyttöä toimialueellaan.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:

erikoisasiantuntija Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta, puh. 0295 33 6012, eeva.terasvirta@museovirasto.fi

Lisätietoja hankkeista ja avustusten käytöstä saa avustusta saaneilta museoilta.

Luettelo avustuksen saajista

Tietoa avustuksesta