Ihmisiä pitopöydän ympärillä ottamassa ruokaa.
Notkuva tarjoilupöytä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n Knehtilän kekrijuhlissa. Kuva: Pyry-Pekka Kantonen.

Museovirasto jakoi valtionavustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustuksia myönnettiin yhteensä 85 000 euroa, yhdelletoista eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle.

Vuosittaista avustusta jaettiin nyt kolmannettatoista kertaa. Avustushakemuksia tuli yhteensä 54 ja haettujen avustusten yhteissumma oli 503 772 euroa.

Pienin myönnetty avustussumma oli 4 000 euroa ja suurin 15 000 euroa. Museovirasto myönsi avustuksia erityisesti hankkeille, joissa tavoiteltiin erilaisten yhteisöjen osallistumista hankkeen toteuttamiseen, tavoiteltiin hankkeen tulosten monipuolista tiedottamista sekä rakennettiin uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Tuetuissa hankkeissa esimerkiksi parannetaan mahdollisuuksia päästä yhteisen kulttuuriperinnön äärelle. Opastetut reitit, hylkypuisto ja digitaalinen kohdekokemus tuovat näkyviin arvokkaita paikkoja uudella ja helpommin lähestyttävällä tavalla. Julkaisu- ja tallennushankkeet varmistavat, että tieto säilyy jatkossakin.

Kulttuuriperintötyön avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustettavat hankkeet vahvistavat kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Avustusta haettiin ensi kertaa uuden Haeavustuksia.fi-palvelun kautta. Palvelu kokoaa eri valtionapuviranomaisten valtionavustushaut yhteen paikkaan. Uusi järjestelmä ja toimintamalli parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta ja lisäävät sen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Lisätietoja:

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Avustuksen saajat