Erivärisiä puutaloja hiekkatien varressa Vanhassa Raumassa.. Kuvaaja: Margaretha Ehrstrom 2008
Vanhaa Raumaa vuonna 2008. Kuva: Margareth Ehrström, rakennushistorian kuvakokoelma, Museovirasto

Museovirasto on avannut avustushaut aineettoman kulttuuriperinnön ja maailmanperintökohteiden kehittämisen hankkeisiin

,

Museovirasto julistaa haettavaksi aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustukset ja maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustukset. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 14.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Museovirasto jakaa avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksilla edistetään Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta. Avustuksilla halutaan laajentaa yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaiseen toimintaan. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin kahdeksalle hankkeelle yhteensä 104 850 eurolla.

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla

Lisätietoa: leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta. Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki sekä Struven ketju. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 77 250 eurolla.

Lisätietoa: stefan.wessman@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6256

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla