Suomenlinna. Kuvaaja: Marja Sahlberg

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Avustuksen tavoitteena on edistää ja tukea Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta. Lisäksi tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen sekä lisätä kohteiden tunnettuutta ja tietoisuutta maailmanperinnöstä.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Haku alkaa 31.8.2022 kello 9.00 ja päättyy 13.10.2022 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Avustusta voi hakea maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville maailmanperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille ja maailmanperintötietoisuutta edistäville hankkeille. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos hakijalla on selvittämättä Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Ohjeet

Ehdot

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoa järjestelmästä

Lisätietoja avustuksesta:
stefan.wessman@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6256