Suomenlinna. Kuvaaja: Marja Sahlberg

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Avustuksia myönnetään Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä maailmanperintötietoisuutta edistäville hankkeille.

Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset Suomen
maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

Haku alkaa 2.10.2017 kello 9.00 ja päättyy 10.11.2017 kello 15.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan
mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä
saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna,
Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas,
Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Avustusta voi hakea
maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville maailmanperintökohteiden
yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille ja maailmanperintötietoisuutta
edistäville hankkeille. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö
tai muu oikeushenkilö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Lisätietoa avustusten hakemisesta, käytölle
asetetuista tavoitteista, avustusten myöntämisen välttämättömistä
edellytyksistä, hakukelpoisuudesta, avustuksen käyttöajasta ja mahdollisen
valtionavustuksen suuruudesta löytyy hakuoppaasta.

Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä
perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.

Lisätietoja avustuksesta: stefan.wessman@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6256.