Suomenlinna. Kuvaaja: Marja Sahlberg

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Avustuksen tavoitteena on edistää ja tukea Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta. Lisäksi tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen sekä lisätä kohteiden tunnettuutta ja tietoisuutta maailmanperinnöstä.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustusten hakuaika alkaa 9.9.2019 kello 9.00 ja päättyy 18.10.2019 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Avustusta voi hakea maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville maailmanperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille ja maailmanperintötietoisuutta edistäville hankkeille. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos hakijalla on selvittämättä Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Ohjeet

Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoa järjestelmästä

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten hakijayhteisöllä tulee olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta. Jos yhteisöllä ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, se kannattaa hakea heti.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP.

Lisätietoja avustuksesta:
pirjo.hamari@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6005 (30.9.2019 asti)
stefan.wessman@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6256 (1.10.2019 alkaen)