Museovirasto 044 Vaaka

Museovirasto on avannut avustushaut museoiden osaamisen kehittämiseen ja paikallismuseoiden hankkeisiin

,

Museovirasto julistaa haettavaksi paikallismuseoiden hankeavustukset sekä avustukset museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Avustusten haku on nyt auki, ja hakemukset tulee jättää 21.10.2020 klo 15.00 mennessä. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Museovirasto jakaa nyt kolmatta kertaa erityisavustuksia ammatillisten museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista, vahvistamista ja jakamista.

Avustuksen tarkoituksena on toisaalta vahvistaa museon strategian mukaista osaamisen kehittämistä ja toisaalta edistää vertaisoppimista ja -kehittämistä ja osaamisverkostojen rakentamista museoalalla laajemmin. Erityisesti painotetaan hankkeita, joissa vahvistetaan osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyen. Avustusmääräraha on noin 60 000 euroa.

Avustus museoiden osaamisen kehittämiseen Museoviraston verkkosivuilla

Paikallismuseoiden hankeavustukset

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on tukea ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille.

Vuonna 2020 paikallismuseoille myönnettiin avustus 95 hankkeeseen. Avustussumma oli yhteensä 580 000 euroa. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen.

Avustus paikallismuseoiden hankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla

Lisätietoja avustuksista:

erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta puh. 0295 33 6012, eeva.terasvirta@museovirasto.fi

erikoisasiantuntija Marianne Koski puh. 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi