Nimitysuutinen Polttila Salmela 13012022
Kuvassa Hannu-Pekka Polttila ja Ulla Salmela.

Nimitysuutisia Museovirastossa

Arkisto- ja tietopalveluiden osastonjohtajaksi 1.2.2022 alkaen KTM, VTK Hannu-Pekka Polttila. Kulttuuriympäristöpalveluiden osastonjohtajaksi 1.3.2022 alkaen FT Ulla Salmela.

Arkisto- ja tietopalvelut -osaston johtajaksi on nimitetty KTM, VTK Hannu-Pekka Polttila. Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2022. Polttila siirtyy Museovirastoon Geologisen tutkimuskeskuksen tietohallintopäällikön tehtävästä.

Aiemmin Polttila on toiminut muun muassa Helsingin kaupungilla kehittämisestä ja hallinnosta vastaavana osastopäällikkönä ja sosiaali- ja terveystoimen hankintapäällikkönä sekä Vantaan kaupungilla tietohallintopäällikkönä.

Arkisto- ja tietopalveluiden osastonjohtajan tehtävä vapautui elokuussa 2020, kun Vesa Hongisto jäi tehtävästä eläkkeelle. Sittemmin vt. osastonjohtajana on toiminut Pirjo Hamari, joka palaa nyt Museovirastossa takaisin Museoalan kehittäminen -yksikön johtajan tehtävään.

*************************

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston johtajaksi on nimitetty FT Ulla Salmela. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2022.

Tällä hetkellä Salmela toimii Museovirastossa Museoalan kehittäminen -yksikön vs. johtajana, ja aiemmin hän on työskennellyt Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla Ohjaus ja tuki -yksikön yli-intendenttinä.

Kulttuuriympäristöpalveluiden osastonjohtajan tehtävä vapautuu, kun tehtävässä pitkään toiminut Mikko Härö jää eläkkeelle.

*************************

Lisätiedustelut: Museovirasto, hallintojohtaja Carolina Ansinn, puh. 0295 33 6031, carolina.ansinn(a)museovirasto.fi