Salo Latokartanonkoski Mj Reki 1000001613 Kuva M Matikka 2017. Kuvaaja: Maija Matikka, Museovirasto

Museovirastolta ohje kulttuuriperinnön huomioimisesta virtavesiin, kosteikkoihin ja ranta-alueisiin liittyvissä hankkeissa

, ,

Museoviraston ohjeella pyritään riittävään ja oikea-aikaiseen yhteistyöhön kulttuuriympäristön asiantuntijoiden ja kunnostusten valmistelijoiden kesken. Museovirasto korostaa luonto- ja kulttuuriperintöarvojen yhteensovittamisen tärkeyttä kulttuuriperinnön turvaamiseksi.

Vesistö- ja merialueiden ympäristöhankkeet ovat tarpeellisia vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi sekä kalatalouden kestävyyden turvaamiseksi. Nyt julkaistulla ohjeella Museovirasto pyrkii selkeyttämään ja helpottamaan kulttuuriperinnön huomioimista erilaisissa vesiin liittyvissä hankkeissa. Ohje on suunnattu virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden kunnostus- ja rakennushankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille sekä hankkeiden parissa työskenteleville viranomaisille. Se on hyödyllinen myös maastossa inventointeja, tarkastuksia ja dokumentointia tekeville kulttuuriperinnön ammattilaisille sekä muille vesiin liittyvästä kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille tahoille.

Virtavesissä, kosteikoissa ja ranta-alueilla tehdään kalataloudellisia kunnostuksia, nousuesteiden poistoja, Ramsar-kosteikkojen suojelutoimia sekä meren- ja vesienhoidon toimenpiteitä. Taustalla vaikuttavat erityisesti EU:n vesipuitedirektiivi sekä muut vesistö- ja merialueisiin liittyvät säännökset, strategiat, suunnitelmat, toimintaohjelmat ja rahoitusmahdollisuudet.

Uudessa ohjeessa kuvataan ihmisen toiminnan synnyttämiä erilaisia vesiin liittyviä kulttuuriympäristöjä, kerrotaan niiden inventointi- ja tutkimustilanteesta sekä muusta käytettävissä olevasta tiedosta.

Ohje: Kulttuuriperinnön huomioiminen virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden hankkeissa

Lisätietoja medialle
Intendentti Sallamaria Tikkanen, Kulttuuriympäristöpalvelut, p. 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi 
Osastonjohtaja Mikko Härö, Kulttuuriympäristöpalvelut, p. 0295 33 6241, mikko.haro@museovirasto.fi