Valokuvaaja digitoimassa.

Osallistu digitointityön kehittämiseen vastaamalla kyselyyn!

,

Digitointia tehdään nykyään monissa museoissa, ja samalla museoiden verkkopalveluissa julkaistujen aineistojen määrä kasvaa päivä päivältä. Jotta digitoitavien aineistojen laatu olisi mahdollisimman hyvä ja yhtenäinen, on Museovirastossa käynnistetty digitoinnin laadunhallintaan keskittyvä hanke.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää museokentän digitointikäytäntöjä ja julkaista vapaasti käytettävissä oleva ohjeistus, joka sisältää mm. digitointityötä ja sen laadunhallintaa tukevia hyviä käytäntöjä, kuvauksia ja ohjeita. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kyselyllä kartoitetaan museoalan digitoinnin ja sen laadunhallinnan nykytilaa hankkeen kehitystyön pohjaksi. Vastauksien avulla voimme ottaa ohjeistuksessa huomioon museoiden erilaiset digitoinnin työnkulut ja niihin liittyvät laadunhallintatavat. Kysellyn kannattaa vastata, vaikka digitointitoiminta olisi hyvin pienimuotoista.

Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti, eikä kyselyyn vastaaminen sitouta muunlaiseen yhteistyöhön. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 15-20 minuuttia. Vastausaikaa on 3.5.2022 asti.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja

Suvi Jaakkola
erikoissuunnittelija
suvi.jaakkola@museovirasto.fi, 0295 33 6357

Digitoinnin laadunhallinta -hanke Museoviraston verkkosivuilla