Digitoinnin laadunhallinta - Museovirasto Digitoinnin laadunhallinta
Valokuvaaja digitoimassa.

Digitoinnin laadunhallinta

Digitointia tehdään nykyään monissa museoissa, ja museoiden verkkopalveluissa julkaistujen aineistojen määrä kasvaa päivä päivältä. Jotta museoalalla digitoitavien aineistojen laatu olisi mahdollisimman hyvä ja yhtenäinen, on Museovirastossa käynnistetty digitoinnin laadunhallintaan keskittyvä hanke.

Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään museokentän digitointikäytäntöjä. Keskeisin tavoite on julkaista museoiden vapaaseen käyttöön selkokielinen digitoinnin laadunhallinnan ohjeistus, joka sisältää mm. digitointityötä tukevia hyviä käytäntöjä, kuvauksia ja ohjeita.

Laatuohjeistus tulee koskemaan ensisijaisesti museoiden reprovalokuvausta ja esinevalokuvausta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Jari Kettunen
erikoissuunnittelija
jari.kettunen@museovirasto.fi
, 0295 33 6142