Valokuvaaja digitoimassa.

Digitoinnin laadunhallinta

Digitointia tehdään nykyään monissa museoissa, ja museoiden verkkopalveluissa julkaistujen aineistojen määrä kasvaa päivä päivältä. Jotta museoalalla digitoitavien aineistojen laatu olisi mahdollisimman hyvä ja yhtenäinen, on Museovirasto julkaissut ohjeistuksen kaksiulotteisten kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin laadunhallintaan.

Laatuohjeistus koskee ensisijaisesti museoiden reprovalokuvausta ja esinevalokuvausta.

Ohjeistus on julkaistu wiki-verkkosivuna osoitteessa: digitointilaatu.fi

Ohje on luettavissa ja ladattavissa myös pdf-tiedostona.