Valokuvaaja digitoimassa.

Digitoinnin laadunhallinta

Digitointia tehdään nykyään monissa museoissa, ja museoiden verkkopalveluissa julkaistujen aineistojen määrä kasvaa päivä päivältä. Jotta museoalalla digitoitavien aineistojen laatu olisi mahdollisimman hyvä ja yhtenäinen, on Museovirastossa käynnistetty digitoinnin laadunhallintaan keskittyvä hanke.

Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään museokentän digitointikäytäntöjä. Keskeisin tavoite on julkaista museoiden vapaaseen käyttöön selkokielinen digitoinnin laadunhallinnan ohjeistus, joka sisältää mm. digitointityötä tukevia hyviä käytäntöjä, kuvauksia ja ohjeita.

Laatuohjeistus tulee koskemaan ensisijaisesti museoiden reprovalokuvausta ja esinevalokuvausta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Jari Kettunen
erikoissuunnittelija
jari.kettunen@museovirasto.fi, 0295 33 6142


Ajankohtaista

Osana hanketta Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja Museovirasto ovat yhteistuumin päättäneet ehdottaa neljän digitointityöhön läheisesti liittyvän ja tärkeäksi todetun ISO-standardin vahvistamista kansallisiksi SFS-ISO standardeiksi.

Museokentän väellä on 31.8.2022 asti mahdollisuus osallistua standardien vahvistamisprosessiin kommentoimalla ehdotuksia SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa. Lisätietoja kyseisistä ISO-standardeista ja ohjeet kommentointiin löytyvät ao. linkkien takaa.

ISO 3664:2009 Graphic technology and photography —Viewing conditions

ISO 19264-1:2021 Photography — Archiving systems — Imaging systems quality analysis — Part 1: Reflective originals

ISO 19262:2015 Photography — Archiving Systems — Vocabulary

ISO 12646:2015 Graphic technology — Displays for colour proofing — Characteristics

Standardit sisältävät alalla määriteltyjä/hyväksyttyjä parhaita käytäntöjä ja niiden hyödyntäminen on aina vapaaehtoista. Kansainvälisten ISO-standardien kansallisella vahvistamisella pyritään tukemaan kyseisten standardien tunnettavuutta ja hyödyntämistä kotimaan museokentällä.