Louhisaari kesällä. Kuvaaja: Maija Huitu
Louhisaaren linna on Suomen oloissa ainutlaatuinen rakennusperintökohde. Rakennus edustaa myöhäisrenessanssia, ja sen rakennuttaja Herman Fleming kuului Ruotsin poliittiseen eliittiin. Louhisaari edustaakin Ruotsin Suurvalta-ajan ylhäisaatelin suosimaa arkkitehtuuria, josta ei ole säilynyt Suomen alueella vastaavaa esimerkkiä. Louhisaaren museotoimintaa ylläpitää Suomen kansallismuseo. Kuva: Maija Huitu

Restauroinnin tulevaisuuden tekijät koolla Louhisaaressa syyskuussa – yleisöseminaarissa esitellään perinteisten kattorakenteiden tutkimusta ja restaurointia

, ,

Syksyllä 2021 järjestetään rakennussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssi Perinteiset vesikattorakenteet Suomessa. Kurssi kokoaa yhteen 21 arkkitehti- ja insinööriopiskelijaa Aalto-yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Oulun yliopistosta. Kurssin kohteena ovat alkuperäisinä säilyneet Louhisaaren linnan päärakennuksen 1600-luvun puolivälin vesikattorakenteet. Kurssin osana järjestään yleisölle avoin verkkoseminaari kurssin aiheista 31.8.2021.

Kurssin tavoitteena on tutkia Suomen oloissa lähes ainutlaatuisen kattorakenteen toimintaa. Puurakenteiden restauroinnissa on viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi ymmärtää historiallisten rakenteiden suojelua yhtäaikaisesti rakennusperintöarvojen ja rakennusfysiikan näkökulmasta. Tämän vuoksi yhteistyö arkkitehti- ja insinööriopiskelijoiden välillä on yhä tärkeämpää.

Louhisaaren linna Askaisissa Varsinais-Suomessa on Suomen oloissa ainutlaatuinen rakennusperintökohde. Rakennus edustaa myöhäisrenessanssia, ja sen rakennuttaja Herman Fleming kuului Ruotsin poliittiseen eliittiin. Louhisaari edustaakin Ruotsin Suurvalta-ajan ylhäisaatelin suosimaa arkkitehtuuria, josta ei ole säilynyt Suomen alueella vastaavaa esimerkkiä. Louhisaari on myös yleisölle avoin museokohde, jota ylläpitää Suomen kansallismuseo.

Opiskelijat käyvät läpi lähes tuhannesta erillisestä osasta koostuvan vesikattorakenteen. Kurssilla tuotetaan uutta tietoa kattorakenteen säilyneisyydestä ja muutosvaiheista sekä tämänhetkisestä tilasta. Opetuksen tärkein päämäärä on kouluttaa tulevaisuuden restauroinnin tekijöitä ja synnyttää keskustelua historiallisista rakenteista kiinnostuneiden arkkitehti- ja insinööriopiskelijoiden välillä.

Opiskelijat laativat raportin ja pienoisnäyttelyn, ja lisäksi kurssin aihepiiristä toteutetaan video Museoviraston Korjaustaito-sivustolle.

Opintojakson tuottavat ja rahoittavat Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kurssin vetäjänä toimii arkkitehti ja restaurointimestari Marko Huttunen arkkitehtitoimisto Livadysta.

Yleisöseminaari verkossa 31.8.

Yleisölle järjestetään avoin seminaari tiistaina 31.8. klo 12–17. Ohjelma alla. Koronarajoitusten vuoksi seminaaria voi seurata vain etänä Facebook-livelähetyksenä osoitteissa

Seminaarin ohjelma ja linkki lähetykseen