Kattorakenteiden restaurointi - Museovirasto Kattorakenteiden restaurointi
Louhisaari kesällä. Kuvaaja: Maija Huitu
Louhisaaren linna on Suomen oloissa ainutlaatuinen rakennusperintökohde. Rakennus edustaa myöhäisrenessanssia, ja sen rakennuttaja Herman Fleming kuului Ruotsin poliittiseen eliittiin. Louhisaari edustaakin Ruotsin Suurvalta-ajan ylhäisaatelin suosimaa arkkitehtuuria, josta ei ole säilynyt Suomen alueella vastaavaa esimerkkiä. Louhisaaren museotoimintaa ylläpitää Suomen kansallismuseo. Kuva: Maija Huitu

Kattorakenteiden restaurointi

Avoin seminaari kattorakenteiden restauroinnista Louhisaaressa 31.8.2021 klo 12-17. Koronarajoitusten vuoksi seminaaria voi seurata vain Facebookissa livelähetyksenä. Seminaarin järjestävät Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto.

12.00

Museoviraston rooli valtion restaurointihankkeissa
yli-intendentti Helena Hirviniemi, Museovirasto

Louhisaaren linnan rakentaminen
apulaisprofessori Panu Savolainen, Aalto-yliopisto

Louhisaaren linnan kattorakenteen tutkimus 2017–21
arkkitehti Pauliina Saarinen, Livady

Puurakenteiden restaurointiperiaatteita
arkkitehti Marko Huttunen, Livady

Kahvitauko

14.00

Laserkeilaus ja fotogrammetria – dokumentointi ja seuranta
arkkitehti Jaakko Hauru, Tietoa

Kattoristikoiden ratkojat -keskiaikatutkimushanke
arkeologi Ilari Aalto

Tips for restoration of medieval churchroofs
hantverksforskare Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, Ruotsi

Finding the right timber for restoration work
hantverksforskare Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, Ruotsi

17.00 Seminaari päättyy

Seminaari on osa syksyllä 2021 järjestettävää rakennussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssia Perinteiset vesikattorakenteet Suomessa. Kurssi kokoaa viikoksi yhteen 21 arkkitehti- ja insinööriopiskelijaa Aalto-yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Oulun yliopistosta. Kurssin kohteena ovat alkuperäisinä säilyneet Louhisaaren linnan päärakennuksen 1600-luvun puolivälin vesikattorakenteet.

Opiskelijat laativat raportin ja pienoisnäyttelyn, ja kurssin aihepiiristä toteutetaan video Museoviraston Korjaustaito-sivustolle.

Opintojakson rahoittavat Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto. Kurssin vetäjänä toimii arkkitehti ja restaurointimestari Marko Huttunen arkkitehtitoimisto Livadysta.

Lue lisää kurssista