Louhisaari kesällä. Kuvaaja: Maija Huitu
Louhisaaren linna on Suomen oloissa ainutlaatuinen rakennusperintökohde. Kuva: Maija Huitu

Kattorakenteiden restaurointi

Museovirasto järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa restaurointikursseja Louhisaaren kartanolinnassa. Kurssit on tarkoitettu arkkitehti- ja insinööriopiskelijoille. Opetuksen tärkein päämäärä on kouluttaa tulevaisuuden restauroinnin tekijöitä ja synnyttää keskustelua historiallisista rakenteista kiinnostuneiden arkkitehti- ja insinööriopiskelijoiden välillä.

Louhisaaren linna Askaisissa Varsinais-Suomessa on Suomen oloissa ainutlaatuinen rakennusperintökohde. Rakennus edustaa myöhäisrenessanssia, ja sen rakennuttaja Herman Fleming kuului Ruotsin poliittiseen eliittiin. Louhisaari edustaakin Ruotsin Suurvalta-ajan ylhäisaatelin suosimaa arkkitehtuuria, josta ei ole säilynyt Suomen alueella vastaavaa esimerkkiä. Louhisaari on myös yleisölle avoin museokohde, jota ylläpitää Suomen kansallismuseo.

Opiskelijat kävivät läpi lähes tuhannesta erillisestä osasta koostuvan vesikattorakenteen. Kurssilla tuotettiin uutta tietoa kattorakenteen säilyneisyydestä ja muutosvaiheista sekä tämänhetkisestä tilasta.

Opiskelijat laativat kurssin aiheista raportin ja pienoisnäyttelyn. Lisäksi kurssin aihepiiristä toteutettiin video Museoviraston Korjaustaito-sivustolle.

Osana kurssia järjestettiin yleisöseminaari 31.8.2021.

Opintojakson tuottivat ja rahoittivat Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kurssin vetäjänä toimi arkkitehti ja restaurointimestari Marko Huttunen arkkitehtitoimisto Livadysta..

Perinteiset vesikattorakenteet Suomessa

Rakennussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssi Louhisaaressa 2021

Perinteiset vesikattorakenteet Suomessa (pdf)

Näyttelyplanssit


Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa

Toimittaneet Marko Huttunen, Laura Eerikäinen, Laura Laine, Pauliina Saarinen & Panu Savolainen

Senaatti-kiinteistöt ja Museovirasto 2018

Ruotsin suurvalta-ajan vesikattorakenteet Suomessa