Höyryveturi Sohvi Minkiön asemalla. Kuvaaja: Hannu Matikka, Museovirasto
Höyryveturi Sohvi Minkiön asemalla. Kuva: Hannu Matikka, Museovirasto

Museoviraston vuoden 2019 restaurointiavustukset kulkuvälineille on jaettu 52 kansallisesti arvokkaalle kohteelle

,

Museoviraston myöntämän avustuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisina. Avustusta saivat mm. valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä historiallinen lentokone DC-3 OH-LCH ”Hotelli”, käyttöaikansa alkuperäisenä kokonaisuutena säilynyt matkavaunu, drosky, 1820-luvulta sekä ainoa nykypäiviin asti Suomessa säilynyt, yhä käytössä oleva kapearaiteinen museorautatie.

Avustushakemuksia saapui 86 ja niissä esitettyjen restaurointihankkeiden kokonaiskustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa, joihin avustuksina haettiin 1,15 miljoonaa euroa. Tarkoitusta varten asetetun määrärahan suuruus oli 400 000 euroa ja avustusta myönnettiin 52 yksityishenkilöiden ja yhteisöjen omistamalle kohteelle. Lisäksi avustettiin kapearaiteisen museorautatien peruskunnostusta. Suurin myönnetty avustus oli 40 000 euroa ja pienin 600 euroa. Avustus oli korkeintaan 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Tukea saaneiden joukossa oli hevosvaunuja, erikoisajoneuvoja, autoja, moottoripyöriä,  lentokoneita, raideliikenteen yksiköitä, höyryhinaaja, moottorivene, moottorilaiva, purjelaiva sekä purjeveneitä. Avustusta sai mm. valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä historiallinen lentokone DC-3 OH-LCH ”Hotelli”, joka on Suomen ainoa lentokuntoinen DC-3. Se valmistui Douglas Aircraft Companyn tehtaalla Kaliforniassa jouluaattona 1942 ja Suomen valtio osti sen vuonna 1948 liittoutuneiden ylijäämävarikolta Saksasta. Lempinimen ”Hotelli” saanut OH-LCH purettiin varaosiksi vuonna 1960, mutta kun Finnair tarvitsi lisää rahtikapasiteettia se koottiin uudelleen. Viimeisen palveluslentonsa DO-11 teki Ilmavoimissa joulukuussa 1984. ”Hotellia” operoi ja huoltaa DC-yhdistys ry, joka vaalii DC-3 lentokalustoa ja siihen liittyvää tietoutta Suomessa. Drosky, matkavaunu 1820-luvulta on säilynyt käyttöaikansa alkuperäisenä kokonaisuutena. Tämä malliltaan kaksiakselinen, nelipyöräinen hevosvetoinen vaunu on valmistettu Pietarissa ja hankittu Liuksialan kartanoon. Tyypillisistä droskyista poiketen vaunussa on avattava kuomu ja ajurin istuimen alla erillinen säilytystila. Se on eräänlainen paranneltu matkavaunu, jota Liuksialassa käyttivät mm. kapteeni Carl-Otto Meurman ja Agathon Meurman. Jokioisten museorautatie on ainoa nykypäiviin asti säilynyt ja yhä käytössä oleva kapearaiteinen rautatie Suomessa. Se on osa vuosina 1898–1974 toiminutta Jokioisten rautatietä. Museojunaliikenne radalla alkoi jo vuonna 1971. Kapearaiteisen, Museorautatieyhdistys ry:n ylläpitämän, rautatien kokonaispituus on runsaat 14 km. Se on yksi Lounais-Hämeen tärkeimpiä matkailunähtävyyksiä ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas toimiva kokonaisuus

Hakemusten arvioinnissa Museovirastoa avusti neljä asiantuntijalautakuntaa, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitettiin huomioita kulkuvälineen kulttuurihistorialliseen arvoon, entisöintihankkeen vaikuttavuuteen kulkuvälineen säilymiselle sekä hankkeen laatuun.

Lisätietoja medialle
kulkuvälineiden entisöintiavustuksista https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet
tai erikoistutkija Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6273

DC-3 OH-LCH. Kuvaaja: Mikko Härö, Museovirasto
DC-3 OH-LCH. Kuva: Mikko Härö, Museovirasto
Drosky matkavaunut. Kuvaaja: Mikko Meurman
Drosky matkavaunut. Kuva: Mikko Meurman