Piirroskuva mammutista, jonka edessä seisoo nainen kirjoitusalusta käsissään.
Piirros: Riku Ounaslehto

Tilastokortit esittelevät museoiden vuotta 2022

Museovirasto on julkaissut vuoden 2022 Museotilaston tietoja esittelevät Tilastokortit. Tilastot kertovat laajasti museoiden monipuolisesta toiminnasta. Koronarajoitusten hellittäessä erityisesti museokäynnit ja yleisötapahtumat lisääntyivät reippaasti.

Museot järjestivät paikan päällä jälleen runsaasti erilaisia yleisötapahtumia. Sen sijaan verkossa livestriimattuja tapahtumia järjestettiin huomattavasti vähemmän kuin koronavuosina 2020 ja 2021. Museokäyntien ja yleisötyön vilkastuminen näkyy myös museoiden omissa tuloissa, jotka kasvoivat ennätyslukemiin, lähes 54,9 miljoonaan euroon. Omista tuloista pääsymaksutuloja oli 29,4 miljoonaa euroa, mikä oli jopa enemmän kuin ennen koronaa (27,9 miljoona euroa vuonna 2019).

Graafi museokäynneistä vuonna 2022.
Museokäyntiluvut kasvoivat ennätyslukemiin vuonna 2019. Koronanpandemian vaikutus käyntilukuihin näkyy selvästi vuosina 2020 ja 2021, mutta vuonna 2022 käyntiluvut lähtivät taas jyrkkään nousuun. Graafi: Napa Agency
Graafi museoiden yleisötapahtumista 2019-2022. Suurin palkki on vuonna 2019. Vuosien 2020 ja 2021 määrät ovat puolet vuoden 2019 määristä. Vuoden 2022 palkki on lähes yhtä korkea kuin vuonna 2019.

Museot järjestivät paikan päällä jälleen runsaasti erilaisia yleisötapahtumia. Sen sijaan verkossa livestriimattuja tapahtumia järjestettiin huomattavasti vähemmän kuin koronavuosina 2020 ja 2021. Museokäyntien ja yleisötyön vilkastuminen näkyy myös museoiden omissa tuloissa, jotka kasvoivat ennätyslukemiin, lähes 54,9 miljoonaan euroon. Omista tuloista pääsymaksutuloja oli 29,4 miljoonaa euroa, mikä oli jopa enemmän kuin ennen koronaa (27,9 miljoona euroa vuonna 2019).

Museotilastoja kortteina ja tietokantana

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2022 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä.

Vuoden 2022 Tilastokortit

  • Tilastokortti 1/2022: Suomen museot 2022
  • Tilastokortti 2/2022: Museokäynnit vuonna 2022
  • Tilastokortti 3/2022: Museoiden talous 2022
  • Tilastokortti 4/2022: Museoiden henkilökunta 2022
  • Tilastokortti 5/2022: Museoiden yleisöpalvelut 2022
  • Tilastokortti 6/2022: Museoiden kokoelmat 2022
  • Statistics card 7/2022: Finnish museums 2022: Facts and Figures

Kaikki tilastokortit on julkaistu Museotilastot.fi-verkkosivuilla. Tilastokorttien kuvituksesta vastasi Riku Ounaslehto ja taitosta Days Agency.

Piirroskuva naisesta siirtämässä koristeellista rekeä pumppukärryllä.
Piirros: Riku Ounaslehto

Vuoden 2022 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2022 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2022.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin. Sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2022 tilastokysely lähetettiin 151 ammatillisesti hoidetulle museolle, joista lähes kaikki vastasivat tilastokyselyyn ainakin osittain.

Lisätietoja:

Museotilastot.fi