Pellava Kurkijoki Kyytinen Pekka Museovirasto
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:lle myönnettiin avustus pellavaperinteen elvyttämiseen ja materiaalisen ymmärryksen kasvattamiseen yhteisöllisin menetelmin. Kuvassa naiset loukuttavat ja lihtaavat pellavaa Kurkijoen Särkijärvellä 1930-luvulla. Kuva: Pekka Kyytinen, Museovirasto

Valtionavustukset yhteisöjen kulttuuriperintötyöhön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin jaettu

Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 75 080 euroa 13 eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle aina Teijosta ja Nuuksiosta Rääkkylään ja Ouluun. Avustuksia suunnattiin muun muassa pellavaperinteen elvyttämishankkeeseen, luovutetun Karjalan esineistä kertovan verkkonäyttelyn tekemiseen, 1800- ja 1900-luvun vaihteen Turun virtuaalimuseosivuston luomiseen ja dokumentaaris-taiteelliseen tutkimustyöhön Teijon meijeristä.

Kulttuuriperintötyön avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

”Avustuksia jakaessamme pyrimme alueelliseen tasapuolisuuteen, teemojen moninaisuuteen ja avustamaan sekä pieniä että isoja toimijoita. Pienille yhdistyksille ja toimijoille vähäinenkin avustus voi olla tärkeä ja generoida positiivisia seurannaisvaikutuksia omassa yhteisössä. Tämä on juuri avustuksen olennaisimpia lähtökohtia”, erikoisasiantuntija Risto Hakomäki Museovirastosta sanoo.

Vuosittaista avustusta jaettiin nyt kahdettatoista kertaa. Avustushakemuksia tuli yhteensä 30, ja haettujen avustusten yhteissumma oli 409 496 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 769 euroa. Museovirasto myönsi avustuksia erityisesti hankkeille, joissa tavoiteltiin erilaisten yhteisöjen osallistumista hankkeen toteuttamiseen, tavoiteltiin hankkeen tulosten monipuolista tiedottamista sekä rakennettiin uudenlaisia yhteistyömuotoja.

1800-luvun lopun Turku, Teijon kulttuurikeskus ja luovutetun Karjalan esineet

Karjalan Liitto sai 15 000 euron avustuksen Luovutetun Karjalan esineet kertovat -verkkonäyttelyn tekemiseen. Hanke on jatkoa viime vuoden arkistomateriaalien kartoitukselle, jota Museovirasto myös avusti.

”Karjalaista aineellista kulttuuriperintöä esittelevä virtuaalinen näyttely sopii tähän päivään, eikä karjalaisuudesta ole olemassa verkkonäyttelyä. Tavoitamme tällä tavoin myös nuoret ja eri puolilla maailmaa asuvat aiheesta kiinnostuneet”, vt. toiminnanjohtaja Mervi Piipponen Karjalan Liitosta sanoo.

Kulttuuria ja taidetta sekä niiden roolia 1800-luvun lopun turkulaisten elämässä tarkastellaan 8 000 euron avustuksen saaneessa akateemista tutkimusta ja nykyteknologiaa yhdistelevässä TURKU ENNEN/ÅBO FÖRR -virtuaalimuseohankkeessa.

”Kaksikielisessä Turussa kieli ja yhteiskuntaluokat ovat luoneet eroavaisuuksia. Virtuaalimuseossa tuomme esille kulttuurin ja taiteen kukoistusta ja turkulaisten arjen harrastuneisuutta usein synkäksi miellettynä ajanjaksona 1900-luvun vaihteessa. Turun yliopiston tutkijatohtori Topi Artukan johdolla pohdimme, pystyikö kulttuuri tuomaan ihmisiä yhteen tuona aikana, ylittyivätkö raja-aidat”, kertoo Katriina Ilmaranta Pixelmintistä.

Teijon Kulttuurimeijeri ry kehittää kulttuuritoimintaa 1800-luvun lopulla rakennetussa Teijon kartanon entisessä kivimeijerissä. Yhdistyksen tavoitteena on elävän ja yhteisöllisen kulttuurihistoriallisen tilan luominen meijerille sekä paikallisväestön ja kulttuurialan toimijoiden sekä yhdistysten jäsententarpeita varten. Saamallaan 5 000 euron avustuksella Kulttuurimeijeri ry toteuttaa dokumentaaris-taiteellista tutkimustyötä ja näyttelyn meijerin tiloihin.

Avustuksesta Museoviraston verkkosivulla

Avustuksen saaneet

Avustuksen 2022 saaneet

Elävän kulttuurin Koroinen ry
3 300 euroa Seminaari, elävöitettyjä opastuskierroksia ja pienoisnäyttelyitä Turun Koroistenniemen ja Koroisten tilan historiasta -hankkeeseen.

Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry
6 000 euroa Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n historiikin tekoon.

Harjunsalmen kyläyhdistys ry
5 000 euroa Harjunsalmen kylähistorian kokoamiseen kyläkirjaksi.

Itä-Suomen kulttuuripolut ry
6 400 euroa Tietokirjaan Outokummun kaivosyhdyskunnan ja taajaman rakennetun ympäristön historiasta.

Kansanvalistusseura sr
7 680 euroa Kansanvalistusseuran asiakirja- ja kuva-arkiston inventointiin ja valikoituun digitointiin.

Karjalan Liitto ry
15 000 euroa Luovutetun Karjalan esineet kertovat -verkkonäyttelyn suunnitteluun.

Kulttuurimeijeri ry
5000 euroa Kulttuurimeijeri ry:n dokumentaaris-taiteelliseen tutkimustyöhön Teijon meijeristä ja yhteisöllisen näyttelyn toteuttamiseen.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
4 500 euroa Pellavaperinteen elvyttämiseen ja materiaalisen ymmärryksen kasvattamiseen yhteisöllisin menetelmin.

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry
2 400 euroa "Siikajärven seutu vuosien varrella"-kulttuuriympäristöhankkeen toteutukseen ja julkaisuun.

Oulun Työväen Pursiseura ry
4 800 euroa Oulun Työväen Pursiseuran historiikin painatukseen.

Petäjävesi-seura ry
2 000 euroa Keskisuomalainen arki ja juhla 1940- ja 50-luvuilla -hankkeeseen sekä vanhojen valokuvien keräämiseen ja tallennukseen.

Ritz, Ratz and Roll Oy / Pixelmint
8 000 euroa TURKU ENNEN/ÅBO FÖRR -virtuaalimuseosivustohankkeeseen.

Rääkkylä-Seura Ry
5 000 euroa Rääkkylän historiatiedon ja kulttuuriperinnön tallentamiseen.