Leikit 3
Seurasaaren ulkomuseossa kulttuuriperintö on käsinkosketeltavasti läsnä. Kuva: Päivi Kosonen, Museovirasto

Opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen ilmestyi

, , ,

Museoviraston ja Visit Finlandin tuottama Yhteinen polku -opas on luotu niin elävän perinnön parissa toimivien tahojen kuin matkailuyrittäjien käyttöön.

Vastuullisten toimintatapojen merkitys matkailussa on kasvanut viime vuosina kohisten. Yhä useampi matkailija toivoo matkaltaan kestäviä palveluita.

Ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat vauhdittaneet lähellä sijaitsevan kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen nousua matkailuvalteiksi, kertoo vuoden 2021 lopulla julkaistu Kulttuuriperintöbarometri. Halukkuus käyttää aikaa ja rahaa kulttuuriperintömatkailuun on noussut vuodesta 2017 jopa kymmenen prosenttiyksikköä. Matkailijalle kulttuuriperinnön vaaliminen on yksi osoitus vastuullisesta toiminnasta. Kestävää kehitystä lähestytään oppaassa ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Oppaassa esitellään myös elävän perinnön tuotteistamisen polku, työkalu, jolla alan toimijoita opastetaan käytännönläheisesti seitsemän askeleen kautta.

Matkailijoiden kiinnostus ja kunnioitus perinnettä kohtaan voi vahvistaa myös perinnetoimijoiden omaa kulttuurista identiteettiä sekä eri alueiden paikallista identiteettiä.

Elävän perinnön matkailullinen tuotteistaminen tarjoaa perinnetoimijoille mahdollisuuden vahvistaa toimintansa taloudellista kestävyyttä ja avartaa käsityksiä omasta perinnöstä sekä identiteetistä. Paikkaan juurtuva, omintakeinen elävä perintö voi olla matkailutoimijalle markkinoilla erottautumisen keino.

Jokainen yhteisö liittää omiin perinteisiinsä erilaisia arvoja ja käsityksiä sen omistajuudesta. Niinpä aineettoman kulttuuriperinnön tuotteistamiseen liittyykin paitsi mittaamaton määrä mahdollisuuksia, myös vastuita, jotka tulee ottaa huomioon sen eettisessä ja vastuullisessa tuotteistamisessa.

Oppaan kehittämiseen on osallistunut joukko elävän perinnön ja matkailun asiantuntijoita työpajassa keväällä 2021. Käsikirjoituksen laati Hanna Puro, oppaan toimittivat Susanna Markkola Visit Finlandista sekä Emma Harju ja Leena Marsio Museovirastosta.

Opas löytyy Museoviraston verkkosivulta.