Kivistä muurattu myllynraunio kosken äärellä.. Kuvaaja: Maija Matikka, Museovirasto
Kiskonjoen Latokartanonkosken myllyn raunio. Virtavesien kulttuuriperintöä ei ole inventoitu systemaattisesti. Tietoa tarvitaan muun muassa kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kuva: Maija Matikka, Museovirasto.

Vesien kulttuuriperinnön toimintaohjelma 2021–2025 julkaistu

Museoviraston Vesien kulttuuriperinnön toimintaohjelma 2021–2025 ”Virtaa veden perinnöstä” on valmistunut. Toimintaohjelmassa on esitetty yhteensä 120 suositusta, joilla pyritään erityisesti parantamaan sinisen kulttuuriperintötiedon saatavuutta. Ohjelman toteuttamiseen toivotaan mukaan vesien kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita tahoja.

Museoviraston joulukuussa 2021 valmistunut ”Virtaa veden perinnöstä – Vesien kulttuuriperinnön
toimintaohjelma 2021–2025” kertoo Museoviraston lähivuosien tavoitteista vesien moninaisen kulttuuriperinnön tunnistamisessa, määrittämisessä ja suojelussa sekä kestävässä käytössä. Ohjelman toteuttamiseen toivotaan mukaan sekä kulttuuriperinnön ja ympäristöalan viranomais- ja asiantuntijatoimijoita että muita vesien kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita tahoja. Vain yhdessä tekemällä voimme tavoittaa moninaiset vesien kulttuuriperinnöt ja keskustella muun muassa niiden määrittämisestä ja niihin liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Ohjelma määrittelee ja kuvailee tavoitetiloja, taustoja ja suosituksia liittyen vesien kulttuuriympäristötiedon tuottamiseen, hallintaan ja välittämiseen, kulttuuriympäristön suojeluun, tutkimukseen, restaurointi- ja hoitoavustuksiin, kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintöpolitiikkaan, lainsäädännön valmisteluun ja sen toimivuuden arviontiin, kansainvälisiin sopimuksiin, työalan ohjaukseen ja neuvontaan, yhteistyöhön, museokokoelmiin ja niiden kartuttamiseen sekä viestintään.

Toimintaohjelmassa on esitetty yhteensä 120 suositusta. Lisäksi on esitetty 16 painopistettä, joista 11 on Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston koordinoimia ja viisi Suomen merimuseon koordinoimia. Aiheet vaihtelevat muun muassa virtavesien kulttuuriperinnön tilannekuvauksesta, YK:n valtamerten vuosikymmenestä 2021–2030, meriarkeologian historiasta ja Ruotsin laivaston hylyistä Suomenlinnassa majakkalaiva Kemin kunnostukseen, Suomen merimuseon päänäyttelyn uudistamiseen, tarkastusalus S/S Saimaan säilymisen turvaamiseen ja ekologisten vettyneen materiaalin konservointimenetelmien kehittämiseen.

Ohjelmalla pyritään erityisesti lisäämään ”sinisen” kulttuuriperintötiedon saatavuutta. Tätä tietoa tarvitaan muun muassa maankäyttöön, merialuesuunnitteluun, virtavesien kunnostuksiin, museonäyttelyihin sekä kestävään kulttuuriperintömatkailuun ja virkistykseen.

Museovirasto kiittää kaikkia toimintaohjelmaan valmistamiseen osallistuneita tahoja ja kutsuu ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen mukaan vesien kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita toimijoita.

Vesien kulttuuriperinnön toimintaohjelman kansi

Lisätietoja

Vesien kulttuuriperinnön toimintaohjelma (pdf)

Sallamaria Tikkanen, Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto, Museovirasto, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6312

Maija Matikka, Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto, Museovirasto, maija.matikka@museovirasto.fi, p. 0295 33 6284

Timo Kunttu, Suomen kansallismuseo, Museovirasto timo.kunttu@kansallismuseo.fi, p. 0295 33 6488