Sukeltaja Pasi Lammi Siistii Kronprins Gustav Adolfin Hylkypuiston Opasteita. Kuvaaja: Jesse Jokinen
Sukeltaja Pasi Lammi siistii Kronprins Gustav Adolfin hylkypuiston ppasteita. Kuva: Jesse Jokinen

Vesimaisemaverkosto perustettu

Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran ja ympäristöministeriön Maisema vesirajassa -hanke nosti vuonna 2020 esiin vedenalaisen ja -rajaisen kulttuuriympäristön sekä kulttuuriperinnön. Hankkeen aikana havaittiin tarve tuoda yhteen vesimaisemista kiinnostuneita yhteisöjä ja yksilöitä. Tämän vuoksi hankkeen toimijat ovat perustaneet vesimaisemaverkoston. Verkosto tuottaa uusia näkökulmia, avauksia ja hankkeita sekä edistää uuden tiedon muodostumista, sen avoimuutta ja saavutettavuutta.

Mitä vesimaisemat ovat?

Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaan "maisema" tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/ tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.

Vesimaisemat voivat olla meriin, sisävesiin, virtavesiin, lähteisiin, kosteikkoihin sekä muihin vesiteemoihin liittyviä maisemia, jotka voivat sijaita pinnan päällä, vesirajassa tai veden alla.

”Vedenpintaa on totuttu pitämään maiseman rajana, mutta maanpäällinen maisema jatkuu poikkeuksetta eri muodoissaan myös pinnan alle.”, kulttuuriympäristöamanuenssi Jouni Mustonen kertoo.

Mitkä ovat vesimaisemaverkoston tavoitteet?

Verkoston tavoitteena on koota ja välittää vesimaisematietoa sekä lisätä ihmisten tietoisuutta vesimaisemista, rakennetusta ympäristöstä ja niiden merkityksestä arjen, asumisen, kokemisen, virkistyksen, matkailun sekä tutkimuksen ja vaalimisen kohteena.

Verkosto pyrkii tekemään selvityksen vesimaisemien aineettoman kulttuuriperinnön aineistoista, niiden saavutettavuudesta ja hyödynnettävyydestä. Verkosto aikoo myös järjestää vuonna 2022 vesimaisemiin liittyvän seminaarin.

Sosiaalisessa mediassa verkosto viestii aihetunnisteilla #vesimaisema ja #vesimaisemaverkosto. Seuraa ja osallistu sinäkin keskusteluun!

Ketkä vesimaisemaverkostoon kuuluvat?

Vesimaisemaverkostoon kuuluvat tällä hetkellä Jyväskylän yliopisto, Kulttuuriympäristötutkimuksen Seura, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopisto, Väylävirasto sekä ympäristöministeriö.

Lisätietoa vesimaisemakohteista

  • Veden äärellä Kulttuuriymparistomme.fi -palvelun alasivun kautta löydät lisätietoa vesiin liittyvästä kulttuuriympäristöstä ja -perinnöstä.
  • itameri.fi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Itämeri.fi -verkkopalvelu tarjoaa tietoa Itämerestä sekä kokoaa yhteen Suomen meritietoa tuottavien hallinnonalojen keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut.
  • kyppi.fi Museoviraston ylläpitämä Kulttuuriympäristön palveluikkana kyppi.fi sisältää tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

Lisätietoja

Sallamaria Tikkanen, Museovirasto, p. 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi