Nautica Fennica 2023 verkkobanneri

Vuoden 2023 Nautica Fennica -vuosikirja paneutuu merihistoriaan ja elämäkertoihin

, ,

Museovirasto ja Suomen merihistoriallinen yhdistys ovat julkaisseet monitieteisen artikkelikokoelman Merihistoria ja elämäkerrat – Nautica Fennica 2023. Teoksen ovat toimittaneet Pirita Frigren ja Mikko Aho.

Nautica Fennica 2021–2023 koostuu kahdeksasta vertaisarvioidusta artikkelista, joissa tutkitaan merihistoriaa elämäkertojen näkökulmista. Teos lähestyy elämäkertoja folkloristiikan, historiantutkimuksen, museologian sekä kulttuuriperinnön ja maisemantutkimuksen keinoin. Se tuo esiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia naisia, jotka ovat jättäneet jälkensä merihistoriaan.

Elämänvaiheiden kuvaukset esittelevät ihmisiä, esineitä, paikkoja ja aluksia aina 1700-luvun jälkipuoliskon Helsingin merikapteeneista vuonna 2022 poistettuun m/s Amorellaan työpaikkana ja -yhteisönä. Borstö I -nimellä tunnettua 1700-luvun hylkylöytöä käsitellään sekä uusimpana yrityksenä tunnistaa alus että osana Borstön saaren yhteisön tarinaa.

− Artikkeleissa on erityistä se, että elämänkulut tai elämänvaiheet liittyvät aina jollain tavalla mereen tai merenkulkuun, ne ovat siis keino tutkia merihistoriaa. Elämäkerrallisuus ajatellaan kirjassa laajemmin kuin vain ihmisyksilöiden elämäkertoina, kertoo kirjan toinen toimittaja Pirita Frigren.

Artikkelit perustuvat 2022 Rauman merimuseossa järjestettyjen Merihistorian päivien esitelmiin sekä avoimen artikkelikutsun tuloksiin. Yhtä lukuun ottamatta vuoden 2023 artikkelit ovat suomeksi, ja niistä on mukana ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät. Yksi artikkeli on ruotsinkielinen, ja siitä on kirjassa suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät.

Nautica Fennica on ainoa merihistorian tutkimusta esittelevä, säännöllisesti ilmestyvä vertaisarvioitu julkaisusarja Suomessa. Nyt ilmestyvä Merihistoria ja elämäkerrat on nykymuotoisen sarjan viides julkaisu. Kaikkiaan Nautica Fennicoita on julkaistu 24, vuodesta 19799 alkaen. Aiempia sarjan osia julkaistaan yksitellen maksutta luettavaksi journal.fi-palvelussa.

Suomen merihistoriallinen yhdistys on saanut Merihistorian päivien järjestämiseen tukea Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä ja vuosikirjan sarja-asun ja taittopohjan suunnitteluun Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalta.

Merihistoria ja elämäkerrat – Nautica Fennica 2023 julkaistaan Suomen merihistoriallisen yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Tieteiden talossa 30.11.2023 klo 17 (huone 504). Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki merihistoriasta kiinnostuneet.

Kirja tulee myyntiin Museoviraston verkkokauppaan sekä Merikeskus Vellamon museokauppaan Kotkassa.

Lisätietoja

Aiemmat Nautica Fennica -sarjan osat
Suomen merihistoriallinen yhdistys

Päivitys: Täydennetty sarjassa julkaistujen teosten määrää.

Nautica Fennica 2023 mainoskansi

Merihistoria ja elämäkerrat – Nautica Fennica 2023

ISBN: 978-951-616-312-6

Hinta 25 euroa.

Sisältö

Tiina Mertanen

Suomen merimuseon tervehdys

Pirita Frigren ja Mikko Aho

Merihistoria ja elämäkerrat

Anne Heimo

Isäni oli merimies? Päiväkirjamerkinnät ja suulliset kertomukset merimieheyttä rakentamassa

Sari Mäenpää

Matkustajasta purjeentekijäksi. Merinaisen elämää Winifred Lloydin päiväkirjoissa 1935–1938

Pirita Frigren

Nuoren naisen Grand Tour Luvialta Lontooseen. Hanna Hermonen (myöh. Heinilä) merimieslähetyksen, merenkulkijoiden ja suomalaisyhteisön kuvaajana 1910–1911

Bodil Lindberg

Amorella – berättad och upplevd av sjöfarare. Sjömanskulturens förändring, Amorellas biografi som flytande historiskt föremål, och sjöfararnas förhållande till fartyget Amorella

Laura Seesmeri

Puikkarin ja liitupiipun heijastama elämä. Paikallismuseon esinekokoelma biografiana saaresta ja sen ihmisistä

Juha-Matti Granqvist

Merikapteenit porvariyhteisön jäseninä 1700-luvun loppupuolen Helsingissä

Leila Koivunen

Kongon helmi. Kifwebe-naamion taival Afrikasta Suomeen näkyville ja näkymättömiin

Yrjö Kaukiainen

Borstö I ja Johann Pingelin galliotti. Lähdetietojen ja hylyn vertailua