Nautica Fennica 2023 verkkobanneri
Nautica Fennica 2020 -julkaisun teemana olivat merenkulun riskit ja resurssit. Ulkoasu: Antero Airos.

Nautica Fennica

Nautica Fennica on ainoa merihistorian tutkimusta esittelevä, säännöllisesti ilmestyvä vertaisarvioitu julkaisusarja Suomessa. Sarjaa julkaisevat Museovirasto ja Suomen merihistoriallinen yhdistys.

Nautica Fennica 2023

Pirita Frigren ja Mikko Aho (toim.)
2023, 158 s. sid. ISBN: 978-951-616-312-6
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, 25 € (sis. alv)

Nautica Fennica 2021–2023 koostuu kahdeksasta vertaisarvioidusta artikkelista, joissa tutkitaan merihistoriaa elämäkertojen näkökulmista. Teos lähestyy elämäkertoja folkloristiikan, historiantutkimuksen, museologian sekä kulttuuriperinnön ja maisemantutkimuksen keinoin. Se tuo esiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia naisia, jotka ovat jättäneet jälkensä merihistoriaan.

Artikkelit perustuvat 2022 Rauman merimuseossa järjestettyjen Merihistorian päivien esitelmiin sekä avoimen artikkelikutsun tuloksiin. Yhtä lukuun ottamatta vuoden 2023 artikkelit ovat suomeksi, ja niistä on mukana ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät. Yksi artikkeli on ruotsinkielinen, ja siitä on kirjassa suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät.

Lataa kirjan kansikuva

Lue lisää kirjasta

Nautica Fennica 2020

Kirsi Keravuori ja Sari Mäenpää (toim.)
2020, 157 s., ISBN 978-951-616-304-1. Kielet: suomi, ruotsi, englanti, 21 € (sis. alv)

Nautica Fennica 2020 avaa seitsemän näkökulmaa merenkulkuun 1700-luvulta nykypäivään. Merenkulkuun alati liittyviä riskejä ja menestyksekkään toiminnan edellyttämiä resursseja tarkastellaan helsinkiläisten haaksirikkotavaran huutokauppojen, aarrelaivana tunnetun Borstö I -hylyn sekä Titanicin ympärille kasvaneen myytin kautta. Merimieselämän suuria riskejä ovat olleet tapaturmat, kulkutaudit ja kuolema merellä. Nykypäivän filippiiniläiset merimiehet tasapainoilevat ammatinvalinnassaan taloudellisten ja sosiaalisten riskien ja ulkomaisten alusten tarjoamien resurssien välillä. Modernien risteilyalusten konseptisuunnittelussa keskeisiksi resursseiksi nousevat luottamus ja kyky ennakoida tulevaisuutta.

Monitieteisen teoksen kirjoittajat edustavat Suomen ja Pohjoismaiden historiaa, taloushistoriaa, etnologiaa, kirjallisuudentutkimusta, insinööritieteitä, taloustiedettä ja valtiotieteitä.

Artikkelit perustuvat vuonna 2019 Forum Marinumissa järjestettyjen Merihistorian päivien esitelmiin.

Lataa kirjan kansikuva

Lue lisää kirjasta

Nautica Fennica 2018

Tapio Bergholm (toim.)
2019, 160 s., ISBN 978-951-616-297-6, ISSN 1235-9122. Kielet: suomi ja englanti, 19 € (sis. alv)

Suomenniemi lienee tutumpi ilmaus kuin Suomi on saari. Silti tätä iskulausetta on toisteltu harmiksi asti. Väittelyyn ei ehkä saada lopullista vastausta, mutta historiallinen tutkimus ja arkeologinen tarkastelu avaavat uusia ja kiinnostavia näkökulmia aiheeseen.

Uusimpia tieteellisiä näkemyksiä Suomen saarimaisuudesta on koottu Nautica Fennica -sarjan teokseen Suomi saarena. Kokoelman artikkelit on seulottu Merihistorian päivien 2018 teemasta tehtyjen käsikirjoitusten pohjalta.

Lataa kirjan kansikuva

Nautica Fennica 2015–2016
Tapio Bergholm
(toim.)
2016, 192 s., nid., ISBN 978-951-616-278-5, ISSN 1235-9122, 10 € (sis. alv)

Merimiehen ja -naisen työ nähdään usein joko romantisoituna seilaamisena eksoottisilla vesillä tai tauottomana raatamisena. Uusi Nautica Fennica -julkaisu pohtii merityötä eri näkökulmista. Mukana on artikkeleita, jotka kuvaavat työtä merellä menneillä vuosisadoilla ja tänä päivänä, miesten ja naisten kuvaamana sekä suomalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

Lataa kirjan kansikuva

Nautica Fennica 2013–2014
Tapio Bergholm ja Sari Mäenpää (toim.)

2014, 152 s., nid., ISBN 978-951-616-253-2, ISSN 1235-9122, 5 € (sis. alv)

Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2013-2014 - Moni-ilmeinen merihistoria tuo esiin monipuolisen kirjon uusia näkökulmia merihistoriaan. Kirjan artikkelit perustuvat tuoreeseen tutkimustietoon ja niiden aihepiirit vaihtelevat Porin Reposaaren kalliohakkauksista parkkilaiva Helioksen rahtimatkoihin ja turkulaisten pursiseurojen toiminnasta suomalaisten merimiesten kuvaan kirjallisuudessa.

Lataa kirjan kansikuva

Ensimmäinen numero, Nautica Fennica 1, julkaistiin 1979. Numerossa 4 Nautica ja Merimuseon Annual Report yhdistyivät yhdeksi julkaisuksi vuonna 1992. Vuosittaisesta julkaisusta siirryttiin kerran kahdessa vuodessa julkaistuun 2000-luvun alussa numerossa 13. Kaikkiaan kirjoja on vuoteen 2023 mennessä julkaistu 24.