Km Kasvot1918 Fb 1200X900Px Fi

Ansikten 1918 ‒ Museiverkets Bildsamlingars utställning om inbördeskriget öppnas i Nationalmuseet

Huvudrollen i utställningen innehas av människor som genomlevt och upplevt inbördeskriget. I Museiverkets Bildsamlingar finns en omfattande samling studiofotografier från Atelier Nyblin (1877-), i Helsingfors, med ca 4 000 fotografier tagna år 1918. I utställningen finns ett litet urval av dessa bilder samt fotograferingsdagboken i original. Utställningen leder besökaren via dessa personporträtt och fotograferingsdagar genom ett av de mest tragiska händelseförloppen i Finlands historia. När fru Grönberg ställde sig inför fotografen på Atelier Nyblins studio i Helsingfors den 17 mars 1918, mottogs i Tammerfors samtidigt beskedet om de vitas storoffensiv.

Bilderna som dokumenterar den finländska tragedin öppnar sig framför våra ögon som koncentrerade dokument av sociala betydelser och tecken, utifrån vilka vi skriver vår egen historia genom de värderingar och attityder som laddats hos oss. Tolkningarna öppnar vyer till de politiska dimensionerna hos det ihågkomna och minnet, det som vi har velat berätta om vårt förflutna för framtiden och det som ställts i skuggan av och skymts undan av de stora berättelserna.

Teman som kommer fram från val, skuggor som tiden lämnat efter sig, tudelningen av folket och skulden lyfts även fram i utställningens scenografiska element och installationer. Dessa har förverkligats av studerande på kursen för materiallära vid Aalto-universitetets scenografiprogram och hämtat inspiration från fotografierna som visas på utställningen.

Intendent Hannu Häkkinen har varit kurator för utställningens fotografidel (Museiverkets Bildsamlingar) och skrivit manuset till den, bildexpert har varit Jukka Kukkonen och handledare för scenografistudenterna Titta Vilhunen. Den grafiska designen är av Samu Hupli/G-Works.

Utställningen är öppen 3.3‒30.4.2018 och visas i pop up-lokalen på museets första plan, inträdet är fritt. 

Evenemang
I det mångsidiga kringprogrammet till utställningen Ansikten 1918 får besökarna uppleva bland annat sinnesteaterföreställningen Inbördeskrigets kontraster som belyser de olika verkligheterna under våren 1918.

När en del av folket firade segerparad i Helsingfors, låg andra utsvultna på det sjukdomshärjade fånglägret i Sveaborg. Verkstaden Armbindeln som en spegel för identiteten, som inspirerats av de äkta armbindlar som visas på utställningen reflekterar i sin tur över de betydelser som förknippas med denna starka symbol. 

På onsdagskvällarna i mars ordnas även föreläsningar där Nationalmuseets forskare och gästföreläsare berättar om museets verksamhet för hundra år sedan, om historierna bakom utställningens fotografier och om fotografikonstens betydelse år 1918. Föreläsningsserien kulminerar i klubbkvällen den 13 april som ordnas i samarbete med nättidskriften Politiikasta.fi. Under kvällen diskuteras under ledning av experter den finländska identiteten från inbördeskrigets dagar till modern tid.

Närmare information om evenemangen finns på museets webbplats www.kansallismuseo.fi och på Facebook. Museibiljetten ger tillträde till kringprogrammet.

Ytterligare information
Ansvarig museilektor Hanna Forssell, hanna.forssell@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6475
Intendent Hannu Häkkinen, hannu.hakkinen@museovirasto.fi puh. 0295 33 6103
Evenemangsproducent Kadja Manninen, kadja.manninen@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6309