Limisaumaveneen Veistaja Marko Nikula Kuva Jaska Poikonen Web
Båtbyggare Marko Nikula arbetar på en klinkbyggd båt. Foto: Jaska Poikonen

Fiolspel från Kaustby och de nordiska klinkbyggda båtarna föreslås för Unescos förteckning över immateriella kulturarv

, ,

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att fiolspelmannatraditionen i Kaustby införs i Unescos förteckning över immateriella kulturarv. Dessutom deltar Finland i en samnordisk ansökan gällande traditionen med klinkbyggda båtar. Museiverket stödjer bevarandet och utvecklandet av de valda objekten.

Föreslaget ”Fiolspel från Kaustby och dess praxis och uttryck” har utarbetats av Museiverket tillsammans med de lokalsamhällen som utövar traditionen. Finlands förslag undertecknades av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. I förslaget har fiolspelamannatraditionen identifierats och fastställts enligt kriterierna i konventionen för immateriellt kulturarv. Fiolspelandet i Kaustby är en stark och livskraftig, lokal tradition.

”Ansökan har utarbetats i nära samarbete med traditionella lokalsamhället i Kaustby och ortsborna är stolta och nöjda över att processen genom gott samarbete kommit så här långt. Jag tror att detta inte bara ökar uppskattningen och kännedomen om traditionen i Kaustby utan även hela landets rika och mångsidiga traditionella musik”, konstaterar Matti Hakamäki, direktör för folkmusikinstitutet och ordförande för ansökningsarbetsgruppen i Kaustby.

Klinkbyggda träbåtar har byggts kring Östersjön redan i hundratals år. Förslaget att införa de klinkbyggda båtarna i Unescos förteckning över immateriellt kulturarv koordineras av Norge och alla nordiska länder stödjer förslaget. I Finland understöddes ansökan av 19 organisationer och båtbyggare inom branschen.

”Arbetet kring ansökan har sammanfört aktörerna som tillsammans utvecklat branschen både i Finland och på nordisk nivå”, berättar förslagets koordinator Bosse Mellberg.

Förslaget om traditionen med klinkbyggda båtar är det första som de nordiska länderna gjort tillsammans.

De objekt som tas med på listan utvecklas tillsammans

Båda objekten som nu föreslås för Unesco valdes redan 2017 med på Museiverkets förteckning över levande kulturarv i Finland tillsammans med 50 andra traditioner. För objekten i förteckningen kan man sedan ansöka om förtecknande i Unescos listor. Beslutet om nya val fattas av konventionens mellanstatliga kommitté i december 2021.

”Att komma med på listan är inte målet, utan då börjar arbetet. Objekten utvecklas även i fortsättningen tillsammans med samfunden. Museiverket och samfunden bakom förslaget förbinder sig vid att skydda och bevara det kulturarv som tagits med i förteckningen”, berättar specialexpert Leena Marsio vid Museiverket.

Museiverket ansvarar för verkställandet av UNESCO-konventionen i Finland och har varit med och koordinerat båda ansökningarna. Museiverket deltar även i fortsättningen i skyddsarbetet och stödjer det arbete som lokalsamhällena bakom ansökan utför. Den egentliga verksamheten utgår dock från de lokalsamhällen som upprätthåller kulturarvet.

Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet

Faktalåda: Unescos förteckning över det immateriella kulturarvet

  • Unesco upprätthåller en förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv.
  • Finland undertecknade för sju år sedan Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. Den främjar skyddet av det levande kulturarvet och gör de olika kulturtraditionerna hos människor, gemenskaper eller grupper synliga.
  • Museiverket svarar för genomförandet av konventionen i Finland.
  • I förteckningen finns för närvarande 549 objekt från 127 länder.
  • Beslutet om Finlands första förslag som gäller den finska bastutraditionen kommer i december 2020.

Alla objekt i Unescos internationella förteckningar (UNESCO)

Mer information

specialsakkunnig Leena Marsio Museiverketleena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017
direktör Matti Hakamäki, folkmusikinstitutet matti.hakamaki@kaustinen.fi +358 40 3588 921
koordinator för initiativet om de klinkbyggda båtarna Bosse Mellberg mellbergbosse@gmail.com +358 40 564 3975

Annanstans på nätet

Om att bygga med klinkbyggda båtar i den nationella förteckningen över levande kulturarv

Om att segla med klinkbyggda båtar i den nationella förteckningen över levande kulturarv (på finska)

Fiolspel från Kaustby i den nationella förteckningen över levande kulturarv

Nya element på förslag till Unescos förteckning över immateriellt kulturarv (UKM:s meddelande 25.3.2020)