Edmundin ruori 2000px
Foto: Pekka Tuuri / Maritimarkeologiska sällskap

Internationell maritim arkeologi i Helsingfors

,

Vad är maritim arkeologi och hur ser forskningen ut just nu? Disciplinen inkluderar såväl berömda vrakfynd som historiska hamnar, spår efter människan djupt i havsbotten men också vid kustområder. En maritim arkeolog studerar det maritima kulturarvet såväl under vatten som på torra land. Museiverket, Finlands Marinarkeologiska Sällskap samt Helsingfors universitet arrangerar tillsammans en internationell maritim arkeologisk kongress IKUWA7 vid Helsingors universitet 6–9.6.2022. Kongressen som grundades i Tyskland arrangerades senast i Australien år 2016.

7th International Congress for Underwater Archaeology, IKUWA 6–9.6.2022

Maritim arkeologi handlar om övergripande och tvärvetenskaplig forskning. Föreläsningarna vid Ikuwa7-kongressen tar upp bland annat frågor relaterade till klimatförändringen, forskningen om inländska vattenleder, men också de rituella som kognitiva aspekterna av det maritima kulturlandskapet.

Den internationella kongressen, som vanligtvis arrangeras vart fjärde år, erbjuder en unik möjlighet att se och höra presentationer om det maritima kulturavet runt om i världen. Under tre dagar finns det tillfälle att lyssna på nästan 130 föreläsningar. I evenemanget deltar över 200 specialister i maritim arkeologi från olika delar av världen.

Allmänheten har möjlighet att delta i kongressen genom att köpa en dagsbiljett (60 €) som säljs i entrén till Porthania (Universitetsgatan 3). Det erbjuds även en sändning på webben på torsdag 9 juni då 13 intressanta föreläsningar kan följas direkt.

Följ sändningen

Kulturarv under vatten

Kulturarv under vatten är något som finns i världens alla hav, men i Östersjön har det bevarats ovanligt väl. Bra exempel på detta är de berömda, nästan helt bevarade trävraken, såsom Vrouw Maria, Huis de Warmelo, samt medeltida handelsfartyg ända från 1200-talet, som också presenteras bland kongressens föredrag.

Maritimt kulturarv är en väsentlig del av ”blå tillväxt” och maritima vetenskaper, som ständigt ger mer information om den historiska användningen av de diverse maritima resurserna och om människans förhållande till havet och andra vattendrag. Den maritimarkeologiska forskningen är just nu på tapeten även internationellt. Förenta Nationerna har förklarat 2021–2030 som årtiondet för havsforskning och hållbar utveckling.

I starka medborgarsamhällen, såsom Storbritannien och Finland, är medborgarvetenskap, det vill säga bidrag från vanliga människor till olika typer av forskningsprojekt, så som studet av vrak av frivilliga dykare, är en viktig del av forskningsutveckligen och utbildningen, men också skyddet av det maritima kulturarvet.

Maritim arkeologi i Finland är omfattande och tvärvetenskaplig och detta reflekteras också i undervisningen. Vid Helsingfors universitet har det bedrivits maritimarkeologisk undervisning sedan 1995 och oftast i samarbete med såväl yrkesverksamma maritima arkeologer som ideella aktörer. Studerande har möjlighet att bekanta sig med disciplinen på många olika nivåer och lära sig allt ifrån genomförande av akademisk forskning till praktiskt arbete ute på fält. Dykakademin för forskningsdykning som nyligen grundats vid Helsingfors universitet erbjuder kurser där det är möjligt att lära sig undervattenarkeologiska metoder genom praktisk erfarenhet och dykfärdighet.

IKUWA7 i sociala medier

Twitter: @ikuwaseven7
Facebook: IKUWAseven
Hashtag: #ikuwa7

Mer information

Kongressens webbplats
Kongressens program
Kongressens mediaportal

Axplock ur IKUWA7-kongressens program (pdf)
I bilagan finns några axplock ur kongressens omfattande program samt forskare som kan vara intressanta för den stora allmänheten och tillgägliga för intervjuer under kongressen. Biografier av de ovan nämnda forskarna och introduktioner till föreläsningarna samt bildmaterial fritt för publicering i form av bilder och videofilmer med hög resolution.

Kontaktpersoner

Kristin Ilves, Helsingfors universitet. kristin.ilves@helsinki.fi 050 556 0340

Kalle Virtanen, Maritimarkeologiska sällskap ikuwa7@mas.fi 041 524 2273

Minna Koivikko, Museiverket, minna.koivikko@museovirasto.fi 0295 33 6215