Jyu Kiseleff
Bild: Riikka Javanainen

Seminariebacken i Jyväskylä som första sökande för det europeiska kulturarvsmärket

, ,

Enligt museiverkets förslag, har undervisnings- och kulturministeriet valt Seminariebacken i Jyväskylä som första sökande för det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label). Objektet som Jyväskylä universitet har ansökt om lyfter fram betydelsen av skolsystemet i Finland och Europa som en grund för det jämlika och demokratiska samhället.

Seminariebacken i Jyväskylä universitet är en beskyddad byggd kulturmiljö av riksomfattande betydelse. I denna kulturmiljö finns byggnader från slutet av 1800–talet till nutiden. Bl.a. Constantin Kiseleff, Alvar Aalto, Arto Sipinen och Lahdelma & Mahlamäki Oy har varit arkitekter för området. Grunden för ett världsberömt skolsystem har skapats i denna miljö som en följd av att man 1863 grundade Finlands första lärarseminarium här. Lärarseminarie är den benämning man använt för förskolelärarutbildningen i Finland.

Seminariets efterträdare högskolan och universitetet har fört linjen som det skapade vidare. De har märkbart påverkat den europeiska undervisnings- och forskningstraditionen inom branschen för fostran samt den europeiska integrationen genom att samarbeta mångsidigt och internationellt för att befrämja utbildning och forskning inom branschen.

– Vi är glada över att kunna föreslå ett exempel som så här starkt representerar det finska utbildningssystemet (som kandidat till det europeiska kulturarvsmärket.) På Seminariebacken kan man även i fortsättningen främja en bredare förståelse för skolsystemets betydelse som en grund för ett jämnlikt och demokratiskt samhälle, glädjer sig undervisnings och kulturminister Annika Saarikko.

Centret för öppen information/vetenskapsmuseet, Institutionen för historia och etnologi, Institutionen för musik-, konst- och kulturforskning, Institutionen för lärarutbildning samt Jyväskylä sommaruniversitet för barn och unga ansöker om märket till Seminariebacken.

Även Kalevalas arv över gränsen, flygstationen i Malm, Minna Canths arv: jämlikhet samt Gamla Stan i Brahestad kandiderade i Finland för kulturarvsmärket.

Märkena utdelas till betydande kulturarvsobjekt

Nästa vår har finska kulturarvsaktörer för första gången möjlighet att ansöka om det europeiska kulturarvsmärket. Europeiska kommissionen har sedan 2014 beviljat märket till 48 objekt, som hör ihop med bl.a. byggnadsarv, dokument, kulturmiljö och icke-materiellt kulturarv. Kulturarvsmärket kan tilldelas objekt inom EU som har en stor betydelse för Europas historia, kultur och integration. Dessutom måste objekten utvecklas via pedagogiskt projekt.

Syftet med kulturarvsmärket är att öka medborgarnas kunskap i Europa om dess historia, uppbyggnaden av unionen och om det gemensamma mångfacetterade kulturarvet. I slutet av 2018 anslöt sig Finland till aktionen under Europeiska Unionen. Dess verkställande koordinerades av Museiverket.

För beviljandet av kulturarvsmärket arrangerade Museiverket den 14 7–10.8.2020 en för alla öppen avsiktsansökan. - och kulturministeriet skickar ansökningen till Europeiska kommissionen i mars 2021 och resultaten väntas i början av år 2022. Följande ansökan arrangeras under våren 2023.

Mer information

Leena Marsio, specialexpert, Museiverket
leena.marsio@museovirasto.fi tfn 0295 33 6017

Pirjo Vuorinen, chef för museiverksamheterna, Jyväskylä universitet Centret för öppen information/vetenskapsmuseum
pirjo.vuorinen@jyu.fi tfn 040 550 6099

Mirva Mattila, undervisnings- och kulturministeriet
mirva.mattila@minedu.fi, tfn 0295 33 0269

Mer information om det europeiska kulturarvsmärket
Europeiska kommissionens sidor och objekt som utdelats kulturarvet
Kulturarvsmärket på Facebook