Ehl Logo Fi 2000X1000

Euroopan kulttuuriperintötunnus

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. Tunnuksen tavoitteena on jakaa tietoa Euroopan historiasta, arvoista ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio on myöntänyt eurooppalaisia kulttuuriperintötunnuksia vuodesta 2014 alkaen. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Vuoteen 2020 mennessä tunnus on myönnetty 38 kohteelle 18 eri maassa. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä aktiivisesti toimiville instituutioille.

Suomi liittyi mukaan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Museovirasto vastaa tunnuksen kansallisesta koordinoinnista. Ensimmäinen hakumahdollisuus suomalaisille kulttuuriperintökohteille on maaliskuussa 2021.

Euroopan komission sivut kulttuuriperintötunnuksesta

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus – käytäntöjä ja kokemuksia -seminaari 22.11.2019 (ohjelma ja videotaltioinnit englanniksi)

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus Suomeksi -seminaari 13.3.2019 (ohjelma ja videotaltioinnit suomeksi)

Lisätietoja:

Leena Marsio, erikoisasiantuntija
leena.marsio@museovirasto.fi
+358 29533 6017