Ehl Logo Fi 2000X1000

Euroopan kulttuuriperintötunnus

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. Tunnuksen tavoitteena on jakaa tietoa Euroopan historiasta, arvoista ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio on myöntänyt kulttuuriperintötunnuksia vuodesta 2014 alkaen. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Vuoteen 2022 mennessä tunnus on myönnetty 60 kohteelle 20 eri maassa. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille.

Suomi liittyi mukaan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Museovirasto vastaa tunnuksen kansallisesta koordinoinnista. Suomen ensimmäinen kulttuuriperintötunnus myönnettiin Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampukselle ja tasa-arvoiselle koulutukselle vuonna 2022. Toisena kohteena Suomi on hakenut kulttuuriperintötunnusta Kalevalalle elävänä eeposperinteenä.

Suomalaisille toimijoille avautuu tunnuksen kautta kansainvälistä näkyvyyttä, mahdollisuuksia verkostoitua ja osallistua keskusteluun eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Kohteet tarjoavat mahdollisuuksia oppia yhteisestä monimuotoisesta kulttuuriperinnöstämme sekä historiasta ja arvoista. Olemalla mukana voimme vaikuttaa. Eurooppa alkaa täältä!

Ensimmäinen aiehaku järjestettiin vuonna 2020, toinen vuonna 2022. Ensimmäiseen hakuun liittyvään Koko Suomen kuvat-kampanjaan saatiin yli 4 000 kuvaa.


Lataa EHL-esite A5, pdf

Euroopan kulttuuriperintötunnus-esite