Ehl Logo Fi 2000X1000

Euroopan kulttuuriperintötunnus

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. Tunnuksen tavoitteena on jakaa tietoa Euroopan historiasta, arvoista ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio on myöntänyt kulttuuriperintötunnuksia vuodesta 2014 alkaen. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Vuoteen 2020 mennessä tunnus on myönnetty 48 kohteelle 19 eri maassa. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille.

Suomi liittyi mukaan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Museovirasto vastaa tunnuksen kansallisesta koordinoinnista. Suomalaisille kulttuuriperintökohteille avautuu tammikuussa 2022 mahdollisuus osallistua kulttuuriperintötunnuksen aiehakuun. Haku on avoinna 30.3.2022 saakka.

Suomalaisille toimijoille avautuu tunnuksen kautta kansainvälistä näkyvyyttä, mahdollisuuksia verkostoitua ja osallistua keskusteluun eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Kohteet tarjoavat mahdollisuuksia oppia yhteisestä monimuotoisesta kulttuuriperinnöstämme sekä historiasta ja arvoista. Olemalla mukana voimme vaikuttaa. Eurooppa alkaa täältä!

Ensimmäinen aiehaku järjestettiin vuonna 2020. Suomen ensimmäinen hakemus koskee Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusta. Kohde tuo esiin Suomen ja Euroopan koulujärjestelmän merkitystä tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan perustana. Hakuun liittyvään Koko Suomen kuvat-kampanjaan saatiin yli 4 000 kuvaa.

Lataa EHL-esite A5, pdf


Euroopan kulttuuriperintötunnus -esite