Tarton Yliopiston Paarakennus Visit Estonia 2000
Foto: Tartu universitet. Foto: Visit Estonia, (CC BY-NC-SA 2.0)

Museiverket öppnar ansökan om Finlands första europeiska kulturarvsmärken – aktörer i branschen inbjuds att lämna in ansökningar

För första gången blir det nu möjligt att ansöka om det europeiska kulturarvsmärket för kulturarvsplatser i Finland. Finlands första ansökan skickas in i mars 2021. Museiverket ordnar en verkstad till stöd för ansökningsprocessen.

Det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är en kulturarvsinsats, vars syfte är att öka medborgarnas kännedom om Europas historia och uppbyggnaden av unionen samt om det gemensamma, variationsrika kulturarvet.

Kulturarvsmärket kan ges till platser i EU som spelar en avgörande roll för Europas historia och kultur och den europeiska integrationen. Platserna ska dessutom utvecklas inom ramen för pedagogiska projekt.

Europeiska kommissionen har sedan 2014 gett 48 platser i 19 länder kulturarvsmärket. Platser som fått märket anknyter bland annat till byggnadsarvet, kulturmiljön och det immateriella kulturarvet. Kulturarvsmärket har till exempel getts till museer, arkeologiska utgrävningar, minnesmärken, arkiv och institutioner som arbetar med kulturarv.

Finlands förslag görs utgående från preliminära ansökningar

Finland anslöt sig till europeiska kulturarvsmärket 2018. Finlands första ansökan skickas till Europeiska kommissionen i mars 2021. Museiverket koordinerar ansökan i Finland och inleder förberedelserna för ansökningsprocessen i april 2020.

”För kulturarvsaktörer i Finland innebär det här en fin möjlighet att fundera på sin egen kulturarvsplats ur ett större, internationellt perspektiv. Att få kulturarvsmärket ger synlighet och etablerar nya nätverk”, säger Leena Marsio, nationell koordinator för kulturarvsmärket vid Museiverket.

Kulturarvsaktörer med intresse för märket kan lämna in en preliminär ansökan till Museiverket senast den 10 augusti 2020. Den preliminära ansökan är ett enklare dokument än den egentliga ansökan och innefattar tio frågor. Den behandlas av styrgruppen för kulturarvsmärket. Utifrån denna behandling lägger Museiverket fram ett förslag för undervisnings- och kulturministeriet om vilka platser i Finland som ska föreslås som mottagare till kulturarvsmärket. Den egentliga ansökan hos Europeiska kommissionen görs för dessa platser. Finland kan lämna in 1–2 ansökningar vartannat år.

På Museiverkets webbplats finns ett omfattande informationspaket om det europeiska kulturarvsmärket och om hur man ansöker om det. På webbplatsen finns också bland annat specifika kriterier och anvisningar för ansökan samt en länk till EU-dokument om frågan och till de platser som hittills getts märket.

Museiverkets verkstad ger vägledning för ansökan

En verkstad som ger vägledning för den första ansökan ordnas i form av en nätträff den 6 maj 2020, under Europaveckan. Verkstaden riktar sig till grupper, institutioner och organisationer som upprätthåller en kulturarvsplats och överväger att ansöka om det europeiska kulturarvsmärket. Under den avgiftsfria webbsändningen diskuteras ansökningskriterierna och ansökningsprocessen samt skäl till att ansöka om märket. Webbsändningen sparas och publiceras på Museiverkets webbplats.

”Under webbsändningen får aktörer hjälp med att fundera på den egna platsens europeiska dimension, det vill säga vilken betydelse platsen har i ett europeiskt perspektiv. Det här är den svåraste biten i ansökan”, säger Leena Marsio.

I Kaunas gagnar märket marknadsföringen

Att få kulturarvsmärket har haft betydande konsekvenser för platser i andra europeiska länder. Exempelvis gavs märket 2015 för mellankrigstidens arkitektur i Kaunas i Litauen.

Märket har exempelvis också getts för Tartu universitets historiska byggnader och Storgillets hus i Estland, stadgan om avskaffande av dödsstraffet i Portugal och byn Schengen i Luxemburg.

”Det europeiska kulturarvsmärket är en sorts varumärke som i Kaunas använts för lokal, nationell och internationell marknadsföring av fenomenet. Syftet med märket är att utbilda och bygga upp lokalsamhället, öka turismen, skapa nya internationella band och utveckla nya produkter och ekonomin. Kaunas stad bedriver tillsammans med företrädare för universitet, företagare och företag varierande verksamhet inom ramen för märket”, säger Saulius Rimas, kulturarvsdirektör för Kaunas.

Mer information

Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 336 017

Om det europeiska kulturarvsmärket

Nätträff den 6 maj: program och anmälan (på finska)

Ansökningsanvisningar på Museiverkets webbplats (på finska)

Europeiska kommissionens information om platser som fått kulturarvsmärket (på engelska)