Old Porvoo 2000X1000
Gamla Borgå. Finalist i tävlingen Wiki Loves Monuments 2019. Foto: PopkovAlexander. CC BY-SA 4.0.

Museiverkets service under sommaren

Enligt regeringens handlingsplan 4.5.2020 börjar Museiverket fr.o.m. 1.6.2020 gradvis öppna sina tjänster. Under undantagstiden följer vi i ordnandet av vår verksamhet statsrådets beslut och anvisningar samt myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Du når oss fortfarande också per e-post, telefon, brev och på webben.

Ta kontakt, vi betjänar gärna!

Museiverkets registratorskontor

 • Registratorskontorets kundtjänst kan nås mån-fre kl. 9–15, kirjaamo@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6080
 • Dokument kan vid behov lämnas in vardagar kl. 8.00–16.15 till Registraturen, Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors.
 • Vi rekommenderar starkt att dokumenten skickas in elektroniskt.

Ämbetsverkets kontaktuppgifter och tillgänglighet

Biblioteket, arkiven, arkeologiska samlingar och bildsamlingar

Bildsamlingarnas, bibliotekets, arkivets och arkeologiska samlingarnas forskarsal och forskarrum samt bibliotekets kundlokaler öppnas gradvis fr.o.m. 2.6.2020. E-blanketten för materialbeställning ska tas i bruk fr.o.m. 18.5.2020. Antalet forskningsplatser är begränsade. I all betjäning följs de angivna hygienreglerna och hålls avstånd till varandra. Det kan uppstå förseningar och begränsningar i kundservicen. Kundservicen är stängd i juli.

Arkeologiska fälttjänster

Vi sköter småskaligt arkeologiskt fältarbete i samband med byggnads- och markanvändningsprojekt enligt möjlighet. Fältarbeten som förutsätter en mer omfattande personal sker senare genast då det är möjligt.

Ämbetsverkets digitala webbmaterial

Kulturmiljöns informationsmaterial och respons om objekt i våra register:

Bildsamlingarnas material:

Kulturmiljötjänster

 • Vi sköter myndighetsärenden, såsom begäranden om utlåtanden och tillståndsbeslut, som normalt och vi besvarar förfrågningar.
 • Vi sköter ärenden som gäller utdelning och utbetalning av understöd som normalt.
 • Vi deltar i restaureringsprojekt och arbetsplatsbesök enligt projektets behov och parternas praxis, med beaktande av statsrådets linjer och beslut.
 • Vi har dragit ner övriga resor i koppling till kulturmiljöarbetet till minimum.

Enheten för utveckling av museibranschen

 • Förhandlingar enligt museilagen fortsätter som distansmöten.
 • Vi sköter ärenden som gäller utdelning och utbetalning av understöd som normalt.

Finlands nationalmuseum

Finlands nationalmuseums museer och slott öppnas:

 • 1.6 Nationalmuseum, Helsingfors
 • 1.6 Tavastehus slott, Tavastehus
 • 1.6 Fängelset, Tavastehus
 • 1.6 Olofsborg, Nyslott
 • 1.6 Langinkoski, Kotka
 • 2.6 Finlands sjöhistoriska museum och ångisbrytaren Tarmo, Merikeskus Vellamo, Kotka
 • 3.6 Ekudden, Helsingfors
 • 3.6. Hvitträsk, Kyrkslätt
 • 15.6 Fölisö friluftsmuseum, Helsingfors
 • 16.6 Villnäs, Masko

Mera information om museibesök under undantagstiden finns på museernas webbsidor. För att skydda alla besökare kan t.ex. besökarantalet tillfälligt begränsas. Det kan också bli specialarrangemang gällande visningar.

Museer och program

 • Ändringarna i tillfälliga utställningarnas tidstabeller 2020 meddelas på olika kanaler, främst på webbplatsen www.kansallismuseo.fi.
 • Publikprogram och evenemang börjar arrangeras stegvis enligt begränsningar gällande deltagarantalet. Information kommer att finnas på museernas egna kanaler.

Andra tjänster

 • Vi tar emot begäran om föremålsutlåning, men leveranstiderna kan bli längre än vanligt.
 • Forskarbesök till föremålssamlingar på Centret för samlingar och konservering: under tiden 1.6-31.8 måste besök överläggas i varje enskilt fall.
 • Vi behandlar exporttillstånd, men handläggningstiden kan vara långsammare än normalt.
 • Samlingarnas förvarings- och konserveringstjänster fungerar normalt. Förhandlingar om nya uppdrag överläggs i varje enskilt fall.
 • Bokningar för mötes- och festtjänster tas emot för tiden efter den 31 maj. Kundtjänsten betjänar som normalt per telefon och e-post. Nationalmuseets mötes- och festtjänst (på finska)

 • Finlands nationalmuseum erbjuder också digitala innehåll: www.kansallismuseo.fi
 • Finlands nationalmuseums samlingar finns på webtjänsten (Finna). Förfrågningar gällande samlingar besvaras av de intendenter och amanuenser som ansvarar för de olika samlingarna.
 • Fråga museet-tjänsten fungerar normalt.
 • Databasen för Finlands handelsflotta är också tillgänglig och föremålsbilder från de olika samlingarna finns på webbtjänsten för Museiverkets bildsamlingar.


Uppdaterad den 22 maj 2020 kl. 12.00.