Ehl Logo Fi 2000X1000

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakeminen

Museovirasto avaa toukokuussa 2024 kansallisen tason aiehaun, johon on mahdollista ilmoittautua 12.6.2024 klo 16 mennessä. Kiinnostuneiden toimijoiden tulee vastata aiehaun kysymyksiin, joista valitaan 1–2 ehdotusta varsinaiseen hakuun.

  1. Museovirasto avaa aiehaun toukokuussa 2024.
  2. Webinaari hakuun liittyen 20.5. klo 10-12. Ilmoittaudu tästä.
  3. Aiehakemusten tulee olla Museovirastossa viimeistään 12.6.2024.
  4. Museovirasto ja kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen 1–2 kohteesta.
  5. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee 1–2 kohdetta, joiden hakemuksia voidaan alkaa valmistella.
  6. Hakemus tulee lähettää Museovirastolle kommentoitavaksi marraskuun 2024 loppuun mennessä.
  7. Museovirasto toimittaa hakemuslomakkeet komissiolle 1.3.2025 mennessä.

Tällä itsearviointilomakkeella voit testata, täyttääkö kohteesi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kriteerit sekä resurssivaatimukset hakemusta varten. Saat samalla tietoa siitä, mitä pitäisi vielä ottaa huomioon ennen mahdollista aiehakuun osallistumista.

Itsearviointilomake EHL

Tutustu Museoviraston ohjeisiin tunnuksen hakijalle liittyen aiehakuun 2024 Suomessa. Aiehakuun liittyvät kysymykset löytyvät dokumentin lopusta. Vastata voit suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lähetä vastaukset kysymyksiin word-tiedostona Museovirastoon 12.6.2024 klo 16 mennessä.

Museoviraston ohje aiehakuun 2024

Euroopan komission ohjeesta kulttuuriperintötunnusta hakeville saat tarkempia ohjeita siitä, minkälaisia kohteita voi hakea ja minkälaisilla kriteereillä niitä arvioidaan.

EHL Guidelines (englanniksi)

Euroopan komissiolle osoitettavia lomakkeita on kolme. Näitä lomakkeita tarvitaan vain komissiolle lähetettävissä hakemuksissa, ei aiehaussa. Niihin on hyvä tutustua jo aiehakuvaiheessa.

Lomakkeet suomeksi (haku Suomessa 2024, hakemus komissioon 2025)

1. Yksi kohde: yksi kohde yhdessä maassa (lomake englanniksi)

2. Kansallinen temaattinen kohde: samassa jäsenvaltiossa sijaitsevat kohteet, joita yhdistää tietty teema (lomake englanniksi)

3. Rajat ylittävä kohde: useissa eri jäsenvaltioissa sijaitsevat kohteet, jotka liittyvät samaan teemaan (lomake englanniksi)