Ehl Logo Fi 2000X1000

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakeminen

Museovirasto avaa tammikuussa 2022 aiehaun, johon on mahdollista ilmoittautua 30.3.2022 klo 16 mennessä. Kiinnostuneiden toimijoiden tulee vastata aiehaun kysymyksiin, joista valitaan 1–2 ehdotusta varsinaiseen hakuun.

  1. Museovirasto avaa aiehaun tammikuussa 2022.
  2. Webinaari hakuun liittyen 17. helmikuuta 2022.
  3. Aiehakemusten tulee olla Museovirastossa viimeistään 30.3.2022.
  4. Museovirasto ja kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen 1–2 kohteesta.
  5. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee 1–2 kohdetta, joiden hakemuksia voidaan alkaa valmistella.
  6. Hakemus tulee lähettää Museovirastolle kommentoitavaksi marraskuun 2022 loppuun mennessä.
  7. Museovirasto toimittaa hakemuslomakkeet komissiolle 1.3.2023 mennessä.

Tällä itsearviointilomakkeella voit testata, täyttääkö kohteesi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kriteerit sekä resurssivaatimukset hakemusta varten. Saat samalla tietoa siitä, mitä pitäisi vielä ottaa huomioon ennen mahdollista aiehakuun osallistumista.

Itsearviointilomake EHL

Tutustu Museoviraston ohjeisiin tunnuksen hakijalle liittyen aiehakuun 2022 Suomessa. Aiehakuun liittyvät kysymykset löytyvät dokumentin lopusta. Vastata voi suomeksi tai ruotsiksi. Lähetä vastaukset kysymyksiin word-tiedostona Museovirastoon 30.3.2022 mennessä.

Ohje aiehakuun 2022

Euroopan komission ohjeesta kulttuuriperintötunnusta hakeville saat tarkempia ohjeita siitä, minkälaisia kohteita voi hakea ja minkälaisilla kriteereillä niitä arvioidaan.

EHL Guidelines (englanniksi)

Euroopan komissiolle osoitettavia lomakkeita on kolme. Näitä lomakkeita tarvitaan vain komissiolle lähetettävissä hakemuksissa, ei aiehaussa. Niihin on hyvä tutustua jo aiehakuvaiheessa.

Lomakkeet suomeksi (haku 2023)

1. Yksi kohde: yksi kohde yhdessä maassa (lomake EN)

2. Kansallinen temaattinen kohde: samassa jäsenvaltiossa sijaitsevat kohteet, joita yhdistää tietty teema (lomake EN)

3. Rajat ylittävä kohde: useissa eri jäsenvaltioissa sijaitsevat kohteet, jotka liittyvät samaan teemaan (lomake EN)