Hallitusmuoto100 Lakikirja Kekkoselle
Lagböckerna överlämnade till president Urho Kekkonen av Finlands Juristförbund hör till Finlands nationalmuseums samlingar. Kuva: Ismo Malinen, Museovirasto

Museiverket deltar i Riksarkivets utställning Regeringsformen 100 år

Regeringsformen stiftades som en konstitution för Finland för hundra år sedan.

Utställningen Regeringsformen 100 år uppmärksammar regeringsformen från 1919 och presidentinstitutionen genom dokument, föremål och fotografier. Våra presidenters maktutövning inom ramen för de befogenheter som regeringsformen medgett, ibland även prövande deras gränser, utgör en intressant dimension av finländsk politisk historia.

Riksarkivet anordnar utställningen i samarbete med republikens presidents kansli, statsrådets kansli och Museiverket. En hel del fotografier i utställningen kommer från Museiverkets Bildsamlingar och lagböckerna överlämnade till president Urho Kekkonen av Finlands Juristförbund hör till Finlands nationalmuseums samlingar.

Utställningen är öppen 10.­–30.9.2019 i Riksarkivet i Helsingfors.

Läs mera.

Finlands presidenters fotografier från Museiverkets Bildsamlingar. Kuvaaja: Ismo Malinen / Museiverkets Bildsamlingar
Finlands presidenters fotografier från Museiverkets Bildsamlingar. Foto: Ismo Malinen, Museiverkets Bildsamlingar