Vaaka Struve Oravivuori Kuva Jyrki Puupponen
Foto: Jyrki Puupponen

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till projekt om det immateriella kulturarvet och till utvecklandet av de finska världsarvsobjekt

, ,

Museiverket utlyser bidrag att sökas för de samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet, de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt samt bidrag till lokala museers projekt. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 9 oktober 2020 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Museiverket delar ut för andra gången bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet. Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och öka medvetenheten om den. Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner. Bidragen är ett sätt att utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta i verksamheten gällande det kulturarv som avses i konventionen.

Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag. 2019 beviljades 78 400 euro understöd till 10 projekt.

Mer information

Angående bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet: leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017

Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet i Museiverkets webbsidor

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt

Understödet för de finska världsarvsobjektens forskning- och utvecklingsprojekt är avsedda för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt kring kulturarvsobjekt inskrivna på världsarvslistan samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. I Finland finns 6 kulturarvsobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja.

Understöd kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person till projekt som verkställer världsarvstrategins förordningar. 2019 beviljades 75 750 euro understöd till 4 projekt.

Mer information

Angående understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt: stefan.wessman@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6256

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt i Museiverkets webbsidor