Wikikuvat2

Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage inbjuder alla att bevara det levande kulturarvet

,

Fototävlingen Wiki Loves Living Heritage som ordnas som en del av temaåret för levande kulturarv startar på Europadagen den 9 maj och avslutas den 10 september 2023 under Europeiska kulturmiljödagarnas evenemangsvecka.

Fototävlingen är en del av den globala kampanjen ”Wiki Loves Living Heritage” som firar den 20-åriga resan av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. I Finland firas också det tionde året som medlemsland i konventionen. Kampanjen är en del av det levande kulturarvets temaår och Europeiska kulturmiljödagarnas Levande kulturarv-tema. Målet är att inspirera en så vid grupp människor som möjligt att delta i kampanjen och göra det levande och lokala kulturarvet både synligt och känt.

I Finland ordnas fototävlingen av Museiverket och Wikimedia Suomi i samarbete med Europeiska kulturmiljödagarna och Finlands Hembygdsförbund. Tävlingen som fokuserar på att arkivera levande kulturarv ordnas nu för första gången. Den har blivit inspirerad av Wiki Loves Monuments-tävlingen som är bekant även i Finland.

Du kan delta i tävlingen med fotografier som är förknippade med det levande immateriella kulturarvet. Det levande kulturarvet inkluderar praxis, information och kunskaper som förts vidare från en generation till en annan och som fortfarande är värdefulla och i bruk. I kulturarvet ingår bland annat olika slags fester, scenkonst, hantverkskunnande, muntliga traditioner, spel och lekar, know-how relaterad till naturen och mattraditioner. I synnerhet beaktas att värna det levande kulturarvet: hur vi utövar traditioner och för dem vidare.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet i Finland innehåller redan 240 traditioner varav 64 har upptagits i den nationella förteckningen. I Unescos förteckningar har man från Finland upptagit bastutraditionen, fiolspel från Kaustby och den nordiska klinkbåtstraditionen.

Så här deltar du - använd hashtag #EläväPerintö

Tävlingen är öppen för bilder som laddas upp till kampanjen på Wikimedia Commons mellan den 9 maj och den 10 september 2023. De kommer att vara fritt tillgängliga för alla på wikin. Tävlingen är öppen för bilder som fotografen eller organisationen har rättigheterna till. Tävlingen är öppen för alla som vill ta bilder av platser som finns med i den nationella inventeringen av levande kulturarv eller något annat levande kulturarv.  

Du kan gärna publicera fotografiet i de sociala medierna med hashtaggarna #EläväPerintö #Kulttuuriympäristöpäivät #WikiLovesLivingHeritage #WeAreLivingHeritage. Mer detaljerade instruktioner finns på nätet.

De bästa bilderna i tävlingen i Finland belönas med presentkort. Från Finlands kandidater deltar de bästa bilderna som fokuserar på att värna det levande kulturarvet i en fototävling som omfattar hela Europa och vars resultat offentliggörs i oktober 2023.

Verkstad online

Museiverket och Wikimedia Finland ordnar en workshop på nätet den 22 maj kl. 14.00 för att diskutera lagring av bilder i Wikimedia Commons och den bredare användningen av bilder i kommunikationen. Välkommen!

Kuvat Wikimedia Commonsista tulleiden kilpailukuvien joukosta.

Käpylehmät – Äänekoski KN
Avannolle – Sonja Lahtinen
Letunpaisto ulkonuotiolla - Seijatii
Ritvalan Helkajuhlat - Kaisu Mokkila
Keskiaikaisia käsitöitä - Koivisto
Joulupukki Käpylässä – Tintti Karppinen