JOKAUAS2 7449 UA Saarinen 1961 2000px
Kundtjänst på Suomen Turistiautos kontor den 3 mars 1961. Bild: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

En del av kundservicen för Museiverkets samlingar stängs sommaren 2023 – originalmaterial utlånas inte åren 2024 och 2025

, , , , ,

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Flytten kommer att störa kundtjänsterna för arkeologiska samlingar och bildsamlingar från och med juni 2023. Kundtjänsten för arkiv och bibliotek fortsätter tills vidare.

Arkeologiska samlingar

Servicen till forskare gällande upphör den 30 juni 2023. Ansökningar om användningstillstånd måste lämnas in senast den 31 maj 2023 för att kunna behandlas.

Förfrågningar om lån tas emot fram till den 30 juni 2023. Originalmaterial lånas inte ut 2024 och 2025. Informationstjänsten om samlingarna kommer att fortsätta inom ramen för flytten.

Bildsamlingar

Servicen till forskare i Sturegatan upphör den 30 juni 2023.

Materialet måste beställas senast den 15 juni 2023. Förfrågningar om lån tas emot fram till den 30 juni 2023. Originalmaterial lånas inte ut 2024 och 2025. Informationstjänsten om samlingarna kommer att fortsätta inom ramen för flytten.

Kundtjänsten för det journalistiska bildarkivet JOKA och Finlands sjöhistoriska museums bildsamling fortsätter som vanligt vid Samlings- och konserveringscentret.

Kunderna har också tillgång till 200 000 digitala bilder och 27 000 digitala bilder av föremål i arkeologiska samlingar i Museiverkets Finna-tjänst.

Bibliotek och arkiv

Biblioteksbetjäningen fortsätter som vanligt vid Museiverket i Sturenkatu.

Från och med augusti 2023 fungerar arkivets kundtjänst endast på tidsbeställning och med reducerade öppettider.

Kundservicen övergår till bättre lokaler

Museiverket avstår från verksamhetsstället på Sturegatan före utgången av 2025. Fyra miljoner bilder i Museiverkets bildsamlingar, två miljoner föremål i de arkeologiska samlingarna och fem hyllkilometer arkivmaterial flyttas från Sturegatan i Helsingfors till Museiverkets Samlings- och konserveringscenter i Haxböle i Vanda.

Museiverkets samlingar och arkivets material digitaliseras under flyttprojektets gång och på så sätt förbättras deras tillgänglighet.

Museiverkets kundtjänst för bildsamlingar och arkeologiska samlingar ska i början av 2026 öppnas i nya kundserviceutrymmen vid Museiverkets Samlings- och konserveringscenter.

Läs mer om Museiverkets flytt (på finska)

Museoverkets tjänster

Museiverkets Finna-sidor

Mer information

Museiverkets arkeologiska samlingar, bibliotek och arkiv: överintendent Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6081

Museiverkets Bildsamlingar: överintendent Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, tfn. 0295 33 6382