Kuva Soile Tirilä 2001 Rakennushistorian kuvakokoelma Museovirasto
Soile Tirilä 2001, Museiverket, Forssa spinneri

Europarådets kulturleder

Europarådets kulturleder leder turisten som är intresserad av kulturarv, kultur och konst till fascinerande leder runt om i Europa. Ett aktivt, utvecklingsinriktat samarbetsnätverk erbjuds ledaktörerna.

Europarådets program för kulturleder inleddes år 1987. Finland anslöt sig till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder 2018. Målet med kulturledernas verksamhet är bland annat att öka kännedomen om europeiska värden och mångsidiga kulturarv, förstärka interaktionen mellan kulturerna samt utveckla hållbar kulturturism.

Det finns nu 48 kulturleder i Europa. Teman på vägarna är exempelvis arkitektur, industriellt arv, religion, landskapsarv, europeisk konst, musik och litteratur. Den första förvaltade kulturleden i Finland var Alvar Aaltovägen, som fick kulturcertifikatet 2021. Dessutom finns finska objekt med i andra aktivt fungerande kulturleder, som Prehistoric Rock Art Trails-ledeen, St. Olav Ways-vägen och European Route of Industrial Heritage-leden.

Kulturlederna ligger till 90 % på landsbygden. Till nätverket för kulturleder kan till exempel höra kulturarvsobjekt, museer, turistföretag, högskolor och forskningsanstalter, kommuner, frivilligorganisationer kulturinstitut och regionala utvecklingsföretag. Man har även utvecklat kulturledsverksamheten runt immateriellt kulturarv.


Kulturledsverksamheten erbjuder möjligheter till gränsöverskridande kulturell utveckling, turismsamarbete, nätverkande och att förbättra den internationella synligheten. Kontakterna med branschens forskare och experter garanterar en bas för verksamhetens vetenskapliga verksamhet. Europarådets certifikat för kulturleder är en garanti för kvalitet, vilket även förbättrar möjligheterna till finansiering.

För att nätverket ska kunna få Europarådets kulturcertifiering, ska den uppfylla olika krav gällande ledens teman, praktiska åtgärder och samarbetsnätets administration. Centrala krav är:

  • Ledens tema sammanför minst tre europeiska länder.
  • Dess tema har vetenskaplig grund samt praktiskt vetenskapligt samarbete.
  • Lednätverket utvecklar hållbar kulturturism.
  • På leden förverkligar man utbildnings- och undervisningsverksamhet som rör ungdomar.
  • Leden ökar medvetenheten om gemensam europeisk historia, minne samt kulturarv.
  • Ledens verksamhet kopplas till nutidskultur och konst.
  • Leden administreras av ett organ, som har en juridisk ställning, i de flesta fall en registrerad förening.
  • Ledens nätverk är ekonomiskt livskraftigt och leds demokratiskt.

Kriterier för certifieringen har definierats närmare i Europarådets resolution från 2013.

Ansökningen lämnas till organet i Europarådet som administrerar lednätverket. Omcertifiering kan ansökas årligen. Certifiering av nya kulturleder beslutas av EPA-avtalets medlemsländer med stöd av bedömningsrapporten framtagen av en extern expert. Finlands representant i styrelsen är utbildnings- och kulturministeriet. De mer detaljerade tidtabellerna för den årliga ansökningen kan kontrolleras på webbplatsen för Europarådets kulturledsverksamhet. Certifierade leder bedöms med tre års mellanrum med stöd av en bedömningsrapport från en extern expert. Rapporter från regelbundna bedömningarna hjälper lednätverket att vidare utveckla sin verksamhet.

Man kan ansöka en redan certifierad led till medlem, då anslutandet bestäms av det administrerande organet för leden i fråga enligt dess egna regler. Europarådet har samlat information om certifierade leder och deras företrädare på sin webbplats, vilka de som är intresserade av ledens verksamhet kan ta kontakt med.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet som producerats av Museiverket från den här länken. Nyhetsbrevet behandlar Europarådets kulturleder och utvecklingen av kulturturismen i Finland. Nyhetsbrevet är på finska.