Sirkus2 Pekka Rousi Kulttuuri Espoo
Katusirkuskarnevaali Espoossa. Kuva: Pekka Rousi, KulttuuriEspoo

Museovirasto valmistelee aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaa – luonnos kommentoitavissa verkossa

Museovirasto on laatinut Suomen aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaluonnoksen 2023–2028 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Ohjelmaluonnoksen tekemisessä ovat olleet mukana aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäsenet ja se pohjautuu laajaan yhteisöjen kuulemiseen. Ohjelmaluonnosta on mahdollista kommentoida verkossa 31.3.2023 asti. Toimenpideohjelma julkistetaan kevään 2023 aikana. Toimenpideohjelmaa on mahdollista päivittää toimikauden aikana.

Aineettoman kulttuuriperinnön työ perustuu Unescon sopimukseen ja sen toimenpideohjeistukseen. Tämän lisäksi työtä ohjaavat Suomessa määräajoin tehtävät toimenpideohjelmat. Toimenpideohjelma laaditaan osana määräaikaisraportointia, johon sopimuksen ratifioineet maat ovat velvoitettuja.

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa. Sopimuksen merkitys on tunnustettu laajasti ympäri maailman, ja jo 180 valtiota on liittynyt sopimukseen. Suomessa sopimus saatettiin voimaan vuonna 2013 ja sen kansallisesta toimeenpanosta vastaa Museovirasto.

Nyt laadittu aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelman luonnos kattaa vuodet 2023–2028. Toimenpideohjelmassa tullaan esittelemään Suomessa tehtävää työtä aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelmaluonnokseen sisältyy kahdeksan tavoitelukua, jotka koskevat toimeenpanoa Suomessa, aineettoman kulttuuriperinnön toimijoita, strategista kehittämistä ja rahoitusta, koulutusta ja kasvatusta, tutkimusta suojelutyön tukena, näkyvyyttä ja mediaa, kansainvälistä yhteistyötä sekä aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa.

Toimenpideohjelman tavoitteena on kuvata ja linjata Unescon sopimukseen liittyvää työtä Suomessa. Samalla siinä kerrotaan, kuinka sopimuksen tavoitteisiin vastataan kansallisella tasolla. Ohjelma toimii Museoviraston työn tukena sopimuksen toimeenpanossa. 

Suomessa toimii laaja kirjo suojelutyöhön osallistuvia tahoja niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla – kansalaisjärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat mukana aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisessa. Perinnön välittämisestä ja dokumentoinnista huolehtii myös laaja oppilaitosten, museoiden, arkistojen, kirjastojen ja muiden instituutioiden välinen verkosto. Suurin osa näistä laitoksista ja organisaatioista saa julkista rahoitusta.

“Toimenpideohjelmalla haluamme innostaa uusien verkostojen luomiseen ja elävän, aineettoman kulttuuriperinnön pariin käytön ja suojelun kehittämiseksi”, Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio sanoo.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.  Lausunto pyydetään toimittamaan alustan kautta Museovirastolle viimeistään perjantaina 31. maaliskuuta 2023.

Toimenpideohjelmaluonnoksen laatimiseen osallistunut asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän jäsenet toimikaudella 2022–2026:

Pauliina Latvala-Harvilahti, dosentti, Itä-Suomen yliopisto (puheenjohtaja)
Staffan Beijar, tutkija, Ahvenanmaan museo
Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus
Antti Huntus, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
Tiina Merisalo, pääjohtaja, Museovirasto
Kati Mikkola, viestintäjohtaja, Suomalaisen kirjallisuuden seura
Anne Nuorgam, hallituksen jäsen, Saamelaiskäräjät
Johan Pyy, yksikön päällikkö, Svenska litteratursällskapet i Finland
Matti Räsänen, kielipolitiikan koordinaattori, Kotimaisten kielten keskus
Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Ira Vihreälehto, erityisasiantuntija, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
Annina Ylikoski, koordinaattori, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK / Lastenkulttuurikeskusten liitto

Pysyvät asiantuntijat:

Pirjo Hamari, kehittämisjohtaja, Museovirasto
Matti Hakamäki, johtaja, Kansanmusiikki-instituutti, Kansanmusiikin ja kansantanssin rinki
Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja Kalevalaisten naisten liitto, Suullinen rinki
Kikka Jelisejeff, kehittämispäällikkö, Taitoliitto, Käsityörinki
Reetta Karhunkorva, vastaava metsäkulttuuriasiantuntija, Lusto - Suomen Metsämuseo, Luontorinki

Asiantuntijasihteerit:

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto
Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö