Museovirasto 7 FF709045506 C29028 A24 C1 E7 E003578 0 original
Jyväskylän yliopiston päärakennus on osa Alvar Aalto -kulttuurireittiä. Kuva: Soile Tirilä / Rakennushistorian kuvakokoelma / Museovirasto

Avustukset Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa vahvistaviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin haettavissa 4.3.2024 alkaen

,

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa sekä edistää Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Lisäksi tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintö- ja kulttuurimatkailutyötä. Avustuksiin kohdennetaan yhteensä enintään 120 000 euroa. Avustuksen hakuaika on 4.3.2024 klo 9.00 – 3.5.2024 klo 15.00. Avustusta haetaan valtionhallinnon uudessa haeavustuksia-palvelussa.

Kaikilta avustettavilta hankkeilta edellytetään selkeää yhteyttä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan sekä jonkinlaista kansainvälistä ulottuvuutta. Avustusta voi hakea kunta, kuntayhtymä, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hakijan tulee olla jonkin Euroopan neuvoston kulttuurireitin jäsen tai pyrkiä avustettavalla hankkeella aktiivisesti Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi tai osaksi kulttuurireittiä.

Avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka koskevat yhtä tai useampaa seuraavista painopisteistä:

  • Hanke edistää kulttuurireitin teeman tieteellistä pohjaa ja kehittää käytännön tutkimusyhteistyötä.
  • Hanke vahvistaa ja lisää ymmärrystä monimuotoisesta eurooppalaisesta historiasta ja kulttuuriperinnöstä, huomioiden myös aineetonta perintöä.
  • Hankkeessa kehitetään nuorille suunnattua kulttuuriperintöön liittyvää opetuksellista ja kasvatuksellista toimintaa.
  • Hanke yhdistää kulttuuriperinnön nykykulttuuriin ja taiteeseen.
  • Hanke kehittää kestävää kulttuurimatkailua ja edistää kestävää kehitystä alueellisesti tai valtakunnallisesti.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa hankkeen kansainväliseen ulottuvuuteen ja toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi arvioidaan esimerkiksi mahdollisuuksia vakiinnuttaa hankkeessa tehtävää työtä pysyväksi toiminnaksi. Museovirasto jakaa avustuksia Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan nyt toista kertaa.

Hakuilmoitus julkaistaan 4.3.2024 klo 9.00 valtionhallinnon uudessa haeavustuksia-palvelussa, jonka kautta avustusta myös haetaan. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Haeavustuksia.fi

Avustukset Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa vahvistaviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

Euroopan neuvoston kulttuureiteistä Museoviraston sivuilla

Museovirasto järjestää 5.3.2024 klo 10-11 verkossa hakuinfon, jossa esitellään uutta haeavustuksia-palvelua. Hakuinfossa kuulet myös lyhyesti Euroopan neuvoston kulttuurireittiavustuksesta sekä avustuksesta kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin, jotka molemmat avautuvat haettavaksi haeavustuksia-palvelussa helmi-maaliskuussa.

Ilmoittaudu hakuinfoon viimeistään 3.3.2024.

Ilmoittaudu hakuinfoon