Logo Cultural Route COE 1

Avustukset Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa vahvistaviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa ja edistää Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Avustusta voi hakea Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Kaikilta avustettavilta hankkeilta edellytetään selkeää yhteyttä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan ja jonkinlaista kansainvälistä ulottuvuutta (esimerkiksi kansainväliset kumppanit tai kohderyhmät hankkeessa, kansainvälisen verkoston rakentaminen, kansainvälisen näkyvyyden parantaminen tai toimet, jotka tähtäävät organisaation kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen alla mainituissa avustuksen painopisteissä).

Haku alkaa 1.3.2023 klo 9:00 ja päättyy 15.5.2023 klo 15:00.

Museovirasto järjesti 29.3.2023 maksuttoman online-hakuinfon, jossa käytiin läpi valtionavustushaun ohjeet ja hakulomakkeen keskeiset kentät. Tutustu hakuinfossa kysyttyisiin kysymyksiin ja vastauksiin tästä linkistä. Hakuinfon esitykseen voit tutustua tästä linkistä.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka toteuttavat Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan puitteissa yhtä tai useampaa seuraavista painopisteistä:

  • Hanke edistää kulttuurireitin teeman tieteellistä pohjaa ja kehittää käytännön tutkimusyhteistyötä.
  • Hanke vahvistaa ja lisää ymmärrystä monimuotoisesta eurooppalaisesta historiasta ja kulttuuriperinnöstä, huomioiden myös aineetonta perintöä.
  • Hankkeessa kehitetään nuorille suunnattua kulttuuriperintöön liittyvää opetuksellista ja kasvatuksellista toimintaa.
  • Hanke yhdistää kulttuuriperinnön nykykulttuuriin ja taiteeseen.
  • Hanke kehittää kestävää kulttuurimatkailua ja edistää kestävää kehitystä alueellisesti tai valtakunnallisesti.

Avustusta voi hakea kunta, kuntayhtymä, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hakijan tulee olla jonkin Euroopan neuvoston kulttuurireitin jäsen tai pyrkiä avustettavalla hankkeella aktiivisesti Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi tai osaksi kulttuurireittiä. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Avustusta ei myönnetä yhteisön taloudelliseen toimintaan. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset ovat tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Museovirasto jakaa hankkeisiin yhteensä enintään 120 000 euroa. Museovirasto toimii Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansallisena koordinaattorina Suomessa.

Hakuohjeet

Yleiset ehdot

Ohjeita asiointipalvelun käyttöön

Lisätietoja: anni.alho@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6443