Ingeborg Tott peli Onni Vesa small
Kansallismuseon Leikin aika -tilassa museokävijät pääsevät virtuaalitodellisuuspelissä kohtaamaan periksiantamattoman Ingeborg Aakentytär Tottin. Tott toimi Hämeen linnan komentajana 1500-luvulla. Kuva: Onni Vesa, Museovirasto

Museoviraston avasi avustushaun ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

, ,

Hankeavustuksen tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Innovatiiviset hankkeet lisäävät kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä. Haku avautuu 3.11.2022. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 15.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Ammatillisesti hoidetuille museoille jaettavalla hankeavustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Innovatiivisten hankkeiden kautta kehitetään uusia toimintamalleja museolle tai laajemmin koko museokentälle. Toimintamallit voivat liittyä esimerkiksi uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin, asiakaslähtöiseen toimintatapaan tai yhteisöjen osallistamiseen kulttuuriperintötyöhön.

“Innovatiiviset avustukset ovat jo vuosien ajan olleet museoille tärkeitä, sillä ne antavat mahdollisuuden tarttua ketterästi ajankohtaisiin aiheisiin ja ilmiöihin sekä kokeilla uusia ideoita, jotka muuten jäisivät toteuttamatta. Museot ovat viime vuosina jakaneet aktiivisesti hankkeen kokemuksia ja osaamista museokentälle. Näin ollen hankkeet eivät kehitä vain hakijan toimintaa, vaan tulosten jakaminen vie museoalaa laajemminkin eteenpäin.” kertoo erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki Museovirastosta.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Museoviraston on jakanut avustusta museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2022 avustusta myönnettiin 15 hankkeelle yhteensä 432 000 euroa. Avustettavien hankkeiden joukossa oli muun muassa Turun museokeskuksen Varsinais-Suomen Ilmastolupaus -hanke, jossa 12 ammatillista museota tarkastelevat omaa toimintaympäristöään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.