F6 D54314 B19965771 BC9907 CA3 A9 A877
Verlan tehdasalueella sijaitseva kuivaamo Kouvolassa. Oikealla näkyy pahvitehdas. Kuva: Martti Jokinen, Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden kehittämisen hankkeisiin

,

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta. Hakuaikaa on 13.10. klo 15 asti. Maailmaperintökohteiden hoitoavustusten hakuaika alkaa lokakuussa 2022.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki sekä Struven ketju.

Museovirasto vastaa Unescon vuonna 1972 hyväksymän kansainvälisen maailmanperintösopimuksen toimeenpanemisesta Suomessa ja jakaa avustuksia Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Maailmanperintökohteiden kehittämiseen ja tutkimukseen tarkoitettua avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2021 avustusta myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 83 700 eurolla. Hakuaikaa on 13.10.2022 asti.

Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen myönnetään avustuksia lokakuussa avautuvassa haussa. Näitä avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien omistajat.

Hoitoavustusta myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, restaurointi-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena. Maailmanperintökohteiden tulee omalla esimerkillään kannustaa ja lisätä muihin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemusta.