Kristiina Uusitalo Valon tuoksu Turun taidemuseo small
Kristiina Uusitalo näyttely Valon tuoksu oli esillä Turun taidemuseon Studiossa 28.1.–20.3.2022. Kuva: Turun taidemuseo

Museovirasto jakoi puoli miljoonaa euroa avustuksina museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

,

Avustushakemuksia vuonna 2022 museoissa pidettävien näyttelyhankkeen taiteilijapalkkioihin saapui 111. Avustusta jaettiin 98 näyttelyn palkkioihin, joiden yhteissumma oli 489 400 euroa. Avustusten turvin museot voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion taidenäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä. Haku vuoden 2023 avustuksista avautuu jo syyskuun 2022 aikana.

Näyttelypalkkiolla korvataan näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioilla huomioidaan kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa museoita toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

”Näyttelypalkkiojärjestelmä on erittäin tärkeä ja pitkään odotettu tulonlähde kuvataiteilijalle, jonka elanto koostuu usein pienistä puroista. Museot puolestaan saavat avustusten myötä enemmän mahdollisuuksia järjestää korkeatasoisia taidenäyttelyitä alueellaan. Tukea voitiin antaa ilahduttavan monenlaisille taiteilijoille ja näyttelyille”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Koivusalo Museovirastosta.

Avustushakemuksia näyttelypalkkioihin saapui 111 ja haettu summa oli yhteensä noin 615 000 euroa. Avustusta jaettiin 98 näyttelyhankkeen taiteilijapalkkioihin, joiden yhteissumma oli 489 400 euroa.

Suurin myönnetty avustus oli 45 400 euroa ja pienin 680 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 4 993 euroa.

Avustuksia sai 45 museota, joista noin 80 % oli taidemuseoita. Alueellisesti Uusimaa, Keski-Suomi ja Varsinais-Suomi saivat yhteensä yli kolmanneksen jaetuista avustuksista; muuten myönnetyt avustukset jakautuvat varsin tasaisesti ympäri Suomen. Avustuksia myönnettiin niin yksityis-, ryhmä- kuin sarjanäyttelyiden taiteilijapalkkioihin eri visuaalisen taiteen medioita hyödyntäviin näyttelyhankkeisiin.

”Turun taidemuseon saama näyttelyavustus helpottaa merkittävästi julkisen rahoituksen leikkausten ja koronavuosien haastamaa museon taloutta. Erityisen iloinen museo on voidessaan näin edesauttaa taiteilijoiden asemaa - taiteellisen työn arvostuksen kasvamista, reilujen sopimuskäytäntöjen ja työehtojen yleistymistä sekä taiteilijan ammatissa toimimisen mahdollisuuksien paranemista,” sanoo museon amanuenssi Annina Sirén.

Näyttelypalkkioavustus on Museovirastolle uusi avustustyyppi, joka on luotu opetus- ja kulttuuriministeriön 2017–2020 pitämän pilottikokeilun pohjalta. Näyttelypalkkioiden jaettu kokonaissumma oli nyt yli 130 000 euroa suurempi kuin vuonna 2020, jolloin vastaavia avustuksia viimeksi myönnettiin.

Avustuksia myönnetään päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille museoille sellaiseen näyttelypalkkioon, jonka ne maksavat ammattimaiselle visuaalisen alan taiteilijalle yksityis- tai ryhmänäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä. Seuraava haku vuoden 2023 avustuksista avautuu jo syyskuussa 2022.

Myönnetyistä avustuksista verkkosivulla.