Kalenat Festivaali 2019. Kuvaaja: Timo Hukkanen
Kalenat-festivaali 2019. Kuva: Timo Hukkanen

Museovirasto on avannut avustushaut aineettoman kulttuuriperinnön, maailmanperintökohteiden kehittämisen sekä paikallismuseoiden hankkeisiin

, ,

Museovirasto julistaa haettavaksi paikallismuseoiden hankeavustukset, maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustukset sekä aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustukset. Avustusten haku on nyt auki, ja hakemukset tulee jättää 18.10.2019 klo 15.00 mennessä. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Museovirasto jakaa nyt toista kertaa avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksen jakamisen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa ja levittää siitä tietoisuutta. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta. Avustusten jakaminen onkin yksi keino laajentaa yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaiseen toimintaan. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vuonna 2018 avustusta myönnettiin 12 hankkeelle. Avustussumma oli yhteensä 113 700 euroa.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta. Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna; Vanha Rauma; Petäjäveden vanha kirkko; Verlan puuhiomo ja pahvitehdas; Sammallahdenmäki sekä Struven ketju. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, ja tukea hakevien hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2018 avustus myönnettiin 4 hankkeelle. Avustussumma oli yhteensä 46 300 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on tukea ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille. Vuonna 2019 paikallismuseoille myönnettiin avustus 100 hankkeeseen. Avustussumma oli yhteensä 580 000 euroa. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Lisätietoja Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin:
leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin:
pirjo.hamari@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6005 (30.9.2019 asti)
stefan.wessman@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6256 (1.10.2019 alkaen)

Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin:
museoavustus@museovirasto.fi, tai puh. 0295 33 6006 ja 0295 33 6012

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla
Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla

Avustus paikallismuseoiden hankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla