Semmarit16 taru norrena 2000
Konsertti Jyväskylän yliopiston Seminaarimäen kampuksella. Kuva: Taru Norrena.

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen haku käynnistyy

,

Keväällä on 2024 on jälleen mahdollista hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksen yhteensä 67 kohteelle 20 eri maassa. Suomen ensimmäiset kulttuuriperintötunnukset on myönnetty Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampukselle ja tasa-arvoiselle koulutukselle sekä Kalevalalle elävänä eeposperinteenä. Museovirasto koordinoi hakua Suomessa.

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja maanosan yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Tunnuksen myöntää Euroopan komissio.

”Kulttuuriperintötunnus tarjoaa monenlaisille kulttuuriperintötoimijoille mahdollisuuden tuoda työtään esille Euroopan mittakaavassa, luoda verkostoja ja vahvistaa toimintaansa. Odotamme innolla uusia hakemuksia – minkälaista Eurooppa me haluamme olla esittämässä ja rakentamassa”, painottaa erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.

Aiehakemus edeltää varsinaista hakua

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (European Heritage Label) haku jakautuu kahteen vaiheeseen: nyt alkavan aiehaun jälkeen seuraa varsinaisen hakemuksen laadinta Euroopan komissiolle.

Tunnuksesta kiinnostunutta kohdetta edustavat yhteisöt voivat tehdä aiehakemuksen suomeksi. Hakemus on jätettävä Museovirastolle viimeistään 7.6.2024. Aiehakemusten joukosta valitaan kohde, josta laadittu varsinainen hakemus lähetetään Euroopan komissiolle maaliskuussa 2025. Valinnassa mukana ovat Museovirasto ja Euroopan kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä, lopullisen päätöksen Suomen ehdokkaasta tekee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Museoviraston verkkosivulla on kattava tietopaketti Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta ja sen hakemisesta. Museovirasto järjestää 20. toukokuuta webinaarin, jossa opastetaan tunnuksen hakemiseen.

Monenlaisia kohteita eri puolilta Eurooppaa

Tunnuksia on jaettu vuodesta 2013 alkaen yhteensä 67 kohteelle, jotka liittyvät muun muassa rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Kohteita tulee myös kehittää pedagogisen hankkeen kautta, joka avaa kohteen kansainvälistä merkitystä erityisesti nuorille. Kohteen on myös jo oltava toimintakykyinen ja sen suojelun kunnossa.

Kulttuuriperintötunnuksia on myönnetty museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille. Esimerkiksi Schengenin kylä Belgiassa, Ateenan historiallinen keskusta, Azoreiden vedenalainen perintö sekä Kuolemanrangaistuksen kieltävä asiakirja Portugalissa ovat saaneet tunnuksen.

Tervetuloa infowebinaariin!

Hakuun liittyvä webinaari järjestetään verkossa 20.5 klo 10–12. Tapahtuma tallennetaan.
Ilmoittaudu tapahtumaan!

Lisätiedot

Tietopaketti Museoviraston sivuilla

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakuohjeet

Euroopan komission sivut kulttuuriperintötunnuksesta