Sukelluskamera varusteineen.. Objektinumero: SMM22012:1a-e
Sukelluskamera. Suomen merimuseon esinekokoelma.

Kysely: Museoiden digitointityölle kaivataan yhteistä laatuohjeistusta

,

Museovirastossa on käynnissä hanke, jossa pyritään tuomaan laadunhallinta vahvemmin osaksi museokentällä tapahtuvaa digitointityötä. Hankkeen pohjaksi tehtiin museoille kyselytutkimus niiden digitointikäytännöistä. Tulokset ovat nyt luettavissa.

Kysely toteutettiin huhti-toukokuun 2022 vaihteessa, ja se keräsi arvokasta tietoa digitointikäytännöistä ja digitoinnin laadunhallinnan tilasta eri kokoisissa museoissa. Kyselyn keskeisimmän annin summaava tuloskooste on nyt luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.

Tulokset osoittavat, että kehittyäkseen digitoinnin laadunhallinta kaipaa tavoitteita, työkaluja ja ohjeistusta. Juuri näitä Museoviraston hanke pyrkii tarjoamaan museokentälle luomalla yhteisen digitoinnin laadunhallinnan ohjeistuksen.

Kyselyn tulokset vahvistavat laadunhallinnan hankkeen tarpeellisuuden ja monia hanketyöryhmän tietotaitoon pohjanneita näkemyksiä ja oletuksia, joiden varaan hanke alun perin rakennettiin. Laadunhallinnan ohjeistus rakennetaan kyselyn keskeiset tulokset ja museokentän realiteetit huomioiden.

Kyselytutkimus: Digitoinnin laadunhallinta museokentällä, toukokuu 2022 (pdf)

Digitoinnin laadunhallinnan hanke Museoviraston verkkosivuilla

Lisätietoja

Suvi Jaakkola
erikoissuunnittelija
suvi.jaakkola@museovirasto.fi, 0295 33 6357