Gloms museovirasto tuija vaisanen
Kaivaukset Glomsin muinaisjäännöksellä. Kuva: Tuija Väisänen, Museovirasto.

Muinaisjäännösten tutkimuslupien hakeminen uudistuu

,

Museovirasto on ottanut käyttöön uudistetun arkeologisten kohteiden tutkimuslupahakemuslomakkeen vuoden 2024 alusta. Uudistuksella selkeytetään ja yhtenäistetään muinaismuistolain nojalla annettavien tutkimuslupien hakemista.

Museovirasto on ottanut käyttöön uudistetun muinaisjäännösten tutkimuslupahakemuslomakkeen vuoden 2024 alusta. Uudistuksella selkeytetään ja yhtenäistetään muinaismuistolain nojalla annettavien tutkimuslupien hakemista. Lisäksi uudistuksella turvataan sujuva hakemuksen käsittely.

Uusi lomake yhdistää aiemmin erillään olleet tutkimuslupahakemuslomakkeen ja tutkimussuunnitelmalomakkeen. Näin lupahakemuksen voi jatkossa tehdä yhdellä lomakkeella.

Samalla lomakkeella voi hakea tutkimuslupaa tutkittavasta kohteesta riippumatta. Tutkimuslupaa haetaan, jos halutaan tutkia

  • kajoavin tutkimusmenetelmin muinaismuistolain tarkoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä arkeologissa kenttätöissä
  • aluksen hylkyä tai sen osaa tai halutaan ottaa näistä näytteitä
  • kajoavin tutkimusmenetelmin sellaista paikkaa, josta on löytynyt muinaismuistolain tarkoittama muinaislöytö.

Asianosaisia kuullaan

Tutkimuslupaa haetaan kirjallisesti. Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä Museovirasto varaa asianosaiselle, kuten esimerkiksi maanomistajalle, tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta.

Lupa-asian käsittely vie keskimäärin 30 vuorokautta, joten hakemus on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua tutkimuksen aloitusaikaa.

Tutkimuslupahakemuksen tarkempi sisältö ja hakemuslomake löytyvät Muinaisjäännösten tutkimusluvat -sivulta.