Porvoo Henttala kaivaus. Kuvaaja: Simo Vanhatalo. Objektinumero: AKDG1917:19

Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen

Arkeologisia kenttätyöpalveluita suorittavat erilaiset toimijat. Museovirasto ylläpitää luetteloa tiedossaan olevista palvelun tarjoajista.

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Laki rauhoittaa automaattisesti ilman erillisiä toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle.

Muinaismuistolaki velvoittaa yleisen maankäyttöhankkeen tai kaavoituksen suunnittelijan ja toteuttajan selvittämään työn vaikutukset kiinteään muinaisjäännökseen. Jos työllä on vaikutusta, hankkeen tai kaavoituksen toteuttaminen voi edellyttää suoritettavaksi erilaisia tutkimuksia tai muita toimenpiteitä. Muinaismuistolain 13 ja 15 §:n nojalla maankäyttöhanketta tai kaavoitusta suunnitteleva tai toteuttava voi näistä syistä joutua tilaamaan arkeologisia selvityksiä tai tutkimuksia kuten inventointeja tai kaivauksia.

Museovirasto on laatinut Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet, jotka on tarkoitettu arkeologisia kenttätöitä arvioiville, tilaaville ja toteuttaville toimijoille.

Museovirasto ei voi taata, että arkeologisia kenttätöitä tarjoavien toimijoiden luettelossa ovat mukana kaikki alalla toimivat. Jos luettelosta puuttuu arkeologisia kenttätöitä tarjoava yritys tai muu toimija tai tietoja on korjattava, asiassa pyydetään ottamaan yhteyttä Museovirastoon Kulttuuriympäristöpalvelut -osastoon.

Luettelossa olevat toimijat ovat itse vastuussa palveluistaan, työnsä laadusta ja tuloksista.

Ahlman Group Oy
Puhelin: 044 509 6814
Sähköposti: santtu@ahlmangroup.fi
www.ahlmangroup.fi

Ark-byroo
Puhelin: 010 2350 566 ja 050 350 4700
Sähköposti: info@arkbyroo.fi
www.arkbyroo.fi

Arkebuusi osk
Puhelin: 040 213 9903
Sähköposti: info@arkebuusi.fi
www.arkebuusi.fi

Arkeologitoimisto Aleksandria Oy
Puhelin: +358 458 019 900
Sähköposti: info@arkeologitoimisto.fi
www.arkeologitoimisto.fi

Heilu Oy
Puhelin: 050 599 9540 / Kalle Luoto ja
045 859 8848 / Teemu Tiainen
Sähköposti: info@heilu.fi
www.heilu.fi

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu
Puhelin: 050 917 8776
Sähköposti: info@kparkeologia.fi
www.kparkeologia.fi

Keski-Suomen museo, Arkeologiset kenttäpalvelut
Puhelin: 014 266 4357
Sähköposti: miikka.kumpulainen@jkl.fi
www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/neuvonta/arkeologia

Maanala Oy
Puhelin: 050 555 6312
Sähköposti: laakso@maanala.fi
www.maanala.fi

Mikroliitti Oy
Puhelin: 09 420 8852, 0400 530 057
Sähköposti: Mikroliitti@mikroliitti.fi
www.mikroliitti.fi

Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut
Puhelin: 0295 33 6201 / 0295 33 6212
Sähköposti: arke@museovirasto.fi
https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/arkeologiset-kenttapalvelut

Muuritutkimus Oy
Puhelin: 050 528 7360
Sähköposti: muuritutkimus@elisanet.fi
www.muuritutkimus.com

Nordic Maritime Group Oy
Puhelin: 044 374 6363
Sähköposti: info@nordicmaritime.fi
www.nordicmaritimegroup.fi

Osuuskunta Aura
Puhelin: 045 112 0000
Sähköposti: info@auraok.fi
www.auraok.fi

Oy Sigillum Ab
Puhelin: 040 566 9832 / Markus Kivistö ja 040 504 0963 / Hanna-Maria Pellinen
Sähköposti: markus.kivisto@sigillum.fi ja hanna-maria.pellinen@sigillum.fi
sigillum.fi

Pirkanmaan maakuntamuseo
Puhelin: 040 763 1841 / Kreetta Lesell
Sähköposti: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi
vapriikki.fi/maakuntamuseo/arkeologia

Raision museo Harkko
Puhelin: +358 44 7971014
Sähköpostiosoite: jari.naranen@raisio.fi
www.raisio.fi/harkko

Turun yliopisto, Arkeologia
Lisätiedustelut: Henrik Asplund
Sähköposti: asplund@utu.fi
www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx

ARK-sukellus Oy
Puhelin: 041 455 9750
Sähköposti: info@ark-sukellus.fi
www.ark-sukellus.fi

Civil Tech Oy Ab
Puhelin: 044 978 3061
Sähköposti: info@civiltech.fi
www.civiltech.fi

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Puhelin: 02 9503 2493 tai 040 569 7681
Sähköposti: merigeologia@gtk.fi ja/tai jyrki.rantataro@gtk.fi
www.gtk.fi

Loxus Technologies Oy
Puhelin: 040 716 1318
Sähköposti: info@loxus.com
www.loxus.com

Mericon Oy
Puhelin: 040 500 1508 ja 050 448 8500
Sähköposti: info@mericon.fi
www.mericon.fi

Meritaito Oy
Puhelin: 0207 030 300
Sähköposti: info@meritaito.fi, etunimi.sukunimi@meritaito.fi
www.meritaito.fi

Monivesi Oy
Puhelin: 040 750 0637
Sähköposti: ari.ruuskanen@monivesi.fi
www.monivesi.fi

Nordic Maritime Group
Puhelin: 044 374 6363
Sähköposti: info@nordicmaritime.fi
www.nordicmaritimegroup.fi

Ottomarino Oy
Puhelin: 0400614734
Sähköposti: myynti@ottomarino.fi
www.ottomarino.fi

Robo Services Oy
Puhelin: 040 590 0363
Sähköposti: pentti.kokki@roboservices.fi
www.rsc-consulting.fi

Sitowise Oy
Puhelin: 040 734 9732
Sähköposti: jyri.nikula@sitowise.com
www.sitowise.com/fi/tutkimukset-ja-mittaukset/vedenalaisten-rakenteiden-tarkastukset

Subreering Ammattisukellustyöt Oy
Puhelin: 040 7174646
Sähköposti: info@subreering.fi
www.subreering.fi

SubZone Oy
Puhelin: 0400 426 621
Sähköposti: info@subzone.fi
www.subzone.fi

Suomen Teollisuus-Sukellus Oy
Puhelin: 0400 972 254
Sähköposti: niklas.nordblad@industrialdiving.fi
www.industrialdiving.fi

Weltek Sukellus Oy
Puhelin: 050 566 1528
Sähköposti: info@weltek-sukellus.com
weltek-sukellus.com