Museoiden kanssa yhdessä kehitetty arviointimalli löytyy osoitteesta www.museoarviointi.fi.
Museoiden kanssa yhdessä kehitetty arviointimalli julkaistiin vuonna 2016. Kuva: Museovirasto.

Museoiden arviointimalli palkittiin merkittävästä arviointiteosta

,

Museoviraston yhdessä museoiden kanssa luoma museoiden arviointimalli on saanut Arvin päivän palkinnon 31.8.2020. Palkinto myönnetään merkittävästä arviointityöstä, ja sen jakaa Suomen arviointiyhdistys.

Arviointimalli on kehitetty Museoviraston ja museoiden yhteistyönä, joten palkinto kuuluu myös museoille. Palkittu arviointimalli julkaistiin vuonna 2016, ja museot ovat ottaneet sen aktiivisesti käyttöön.

”Olemme onnellisia ja ylpeitä tästä merkittävästä tunnustuksesta. Kunnia kuuluu kaikille kehittämiseen osallistuneille. Tästä on mahtava jatkaa arviointityötä ja -kehittämistä eteenpäin”, iloitsee erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta Museovirastosta.

Museoiden arviointimalli auttaa museoita tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä kannustaa keskusteluun ja valintojen tekemiseen. Malli painottaa museon profiloitumista vahvuuksien kautta.

Arviointiraati nosti perusteluissaan esiin seuraavia huomioita:

• Itse- ja vertaisarviointiin pohjautuvassa arviointimallissa on hyödynnetty taustalla laatujohtamisen järjestelmiä, mutta kehitetty niitä erityisesti museotyötä palvelevaksi ja puhuttelevaksi. Positiivista on myös tiedon avoimuus ja jakaminen museoiden kesken sekä vahva kehittämisorientaatio.

• Mallin käyttäjälähtöisyys ja avoimuus sekä käytännössä osoitettu kiinnostus, myös kansainvälisesti, kertoo edelläkävijyydestä museokentällä. Arviointia hyödynnetään systemaattisesti osana kehittämistyötä kulttuurialan organisaatiossa.

• Arviointimalli kattaa runsaasti eri näkökulmia ja mm. muutostrendien tarkastelun ja analysoimisen oman toiminnan näkökulmasta. Arvioinnin kehittämisorientaatio vahvistaa museoiden yhteiskunnallista relevanssia ja vaikuttavuutta tulevaisuudessa.

• Arviointimallia hyödynnetään, kehitetään ja levitetään edelleen Museoviraston käynnissä olevassa, EU-hankkeessa ’Museums of Impact’. Tavoitteena on eurooppalaisessa yhteistyössä kehitettävän arviointiviitekehyksen skaalaus eri museoille.

Suomen arviointiyhdistys ry jakoi Arvin päivän palkinnon nyt neljännen kerran. Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerätään muun muassa yhdistyksen jäseniltä.

Lisätietoja

Eeva Teräsvirta, erikoisasiantuntija, Museovirasto, eeva.terasvirta@museovirasto.fi, p. 0295 33 6012

Museoiden arviointimalli

Museoiden arviointi ja vertaiskehittäminen

Museums of Impact -hanke

Suomen arviointiyhdistys ry